Buitenschoolse kinderopvang

300Klik hier om alles te vernemen over onze visie

Buitenschoolse kinderopvang Patjoepelke vangt schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar op. Dit gebeurt op verschillende locaties in Lokeren, voor en na de school, op schoolvrije dagen en in schoolvakanties. Voorschoolse opvang begint vanaf 7u, naschoolse opvang kan tot 18u30. 

Gesloten:
- De week van de Lokerse Feesten en de week ervoor
- De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Alle begeleidsters voldoen aan de kwalificatievereisten van Kind en Gezin. Zij zorgen ervoor dat de kinderen een ontspannen tijd buiten de schooluren kunnen doorbrengen. 

Voor u gebruik kan maken van de buitenschoolse kinderenopvang dient u eerst een administratief dossier in orde te brengen. Hiervoor kan u terecht bij Lokaal Loket Kinderopvang

Organisatie

De dagelijkse leiding van de buitenschoolse kinderopvang is in handen van de coördinatoren Martine Blancke en Tine Devooght. Zij coördineren de activiteiten, hebben de leiding over het personeel en onderhouden de contacten met ouders, het ruime publiek en de externe instanties. 

Er zijn zes locaties buitenschoolse kinderopvang in de regio groot Lokeren.

Hoogstraat (centrale opvangplaats)

Jes

Oudenbos

Doorslaar                    

O.L.V.-college  

Heiende

Aanvraag tot inschrijving en reservaties

Inschrijving : Registratie in TicketGang

Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse, woensdagnamiddagopvang, schoolvrije dagen of vakantieopvang, moeten zich vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via https://lokeren.ticketgang.eu (let op voor de kerstvakantie 2016 geldt nog het oude systeem via: http://kinderopvang.lokeren.be/ )

Door zich in te schrijven/registreren verklaart de ouder zich akkoord met het huishoudelijk reglement van Kinderclub Patjoepelke. Indien er geen getekende schriftelijke overeenkomst is, kunnen wij uw dossier niet activeren !!

Het huishoudelijk reglement kan je bekomen op de locatie, het secretariaat alsook hier.

Reserveringen voor vakanties

Reserveren is verplicht tijdens de vakantieperiode. Voor elke vakantie worden de reserveringsdata meegedeeld via de infokrant en de website (www.lokeren.be). Ouders delen mee op welke dagen en welke uren zij hun kinderen aan de opvang willen toevertrouwen. De reservatie gebeurt online. Ouders die niet over een computer beschikken, helpen we graag verder op het secretariaat.

Reserveringen voor schoolvrije dagen

Ook op schoolvrije dagen is online reserveren verplicht (ouders die niet over een computer beschikken, helpen we graag verder op het secretariaat) of via de administratieve dienst. Je dient de uren door te geven dat je gebruik wenst te maken van de kinderopvang, tussen 7u en 18u30. De opvang wordt op schoolvrije dagen in één locatie gecentraliseerd en gaat door indien er minstens 5 reservaties zijn. Een week vooraf wordt beslist of de opvang doorgaat.

 Annuleringsbeleid

Ongeldige annulatie: geen terugbetaling !!

Verder kan er enkel geannuleerd worden mits het binnenbrengen van volgend attest :

  •          Doktersbriefje op naam van het kind
  •          Een ontslagbrief/bewijs van een ouder
  •          Overlijdensbericht van familieleden van het kind tot in de 3de graad

In dit geval is terugbetaling mogelijk van het betaalde bedrag – 10 % administratiekosten.

Bij annulatie binnen de 10 dagen nà inschrijvingsdatum : terugbetaling van het betaalde bedrag – 10 % administratiekosten.

Wat kost buitenschoolse opvang?

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO’s dd. 23 februari 2001, gewijzigd op 1 januari 2002. 

Het besluit met de bijdragen krijgt u bij het opmaken van uw administratief dossier. 

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheid van uw kind. Voorschools en naschools wordt er gerekend per begonnen half uur. Op woensdagnamiddag geldt een andere regeling: ofwel wordt er gerekend per begonnen half uur, ofwel hanteren we de tarieven zoals bij vakanties en schoolvrije dagen  (het goedkoopste tarief telt).

Op schoolvrije en vakantiedagen hanteren we drie tarieven, voor opvang van 6 of meer uren, opvang van 3 tot 6 uren of opvang van minder dan 3 uren.

Voor meer info omtrent de geldelijke bepalingen kan u terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang.

 

Documenten

Schriftelijke overeenkomst

Bijlage 1: Huishoudelijk reglement

Bijlage 2: Tarieven en extra kosten

Bijlage 3: Schoolvakanties en sluitingsdagen 2017

Bijlage 4: Mandaat Europese domiciliëring

Bijlage 5: Ontvangstbewijs HHR