GROS Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking

Els Van Waes

Voorzitter
els.van.waes@skynet.be

Bob Van Lancker

Ondervoorzitter
bobvl1955@gmail.com

Freddy Apers

Secretaris
freddy.apers@lokeren.be

De Gemeentelijke raad Ontwikkelingssamenwerking verenigt organisaties en individuele leden in Lokeren die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking.  De raad geeft advies aan het schepencollege rond dit thema en vooral rond Lokeren als FAIRTRADEGEMEENTE. De GROS is actief met werkgroepen en acties i.v.m. wereldburgerschap. Mensen met een hart voor landen in ontwikkeling kunnen met elkaar overleggen en samen acties uitvoeren die mensen in het Zuiden vooruithelpen of die het draagvlak in Lokeren hiervoor verbreden. Heel wat Lokeraars zijn actief in die landen zelf.

Concreet: de leden van de GROS vertegenwoordigen 1. Lokerse afdelingen van grotere organisaties zoals 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Amnesty International, Rode Kruis 2. Afgevaardigden van organisaties die actief zijn in het Zuiden zelf (de zogenoemde 4de pijlers) 3. Individuele leden die zich inzetten voor een grotere aanwezigheid van het Zuiden in onze manier van denken en voelen, en voor een eventuele aanpassing van ons handelen aan de terechte noden van mensen in Afrika, AziĆ« en Latijns-Amerika. Denken we aan acties rond Fairtrade, Fair Fashion, Film uit het Zuiden en financiĆ«le solidariteit. Zie afzonderlijke pagina's die een duidelijk beeld proberen geven van de structuur van de GROS.

Alle leden zijn bewogen door het onrecht van de grote kloof tussen rijke en arme landen, van de grote armoede, ondervoeding en gebrek aan onderwijs in de landen in ontwikkeling. Ze adviseren het stadsbestuur hoe het hierbij zijn rol kan vervullen en ze willen ook de bevolking aanzetten tot meer meevoelen en concrete solidariteit met het Zuiden. 

Bezoek ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/GROSLokeren/