Kandidaten 2022

Het digitaal inspraakplatform krijgt opnieuw een centrale rol binnen de verkiezing MVL 2022. Via denkmee.lokeren.be stel je jouw kandidaat voor van 3 tot 30 januari.

WIE KAN KANDIDATEN VOORDRAGEN?
Kandidaturen kunnen voorgedragen worden door:

  • Lokerse verenigingen of scholen
  • individuele Lokeraars
  • leden van de Lokerse adviesraden

Lokerse verenigingen of scholen, individuele Lokeraars en leden van de Lokerse adviesraden kunnen elk max. 2 kandidaten voordragen.

Belangrijke aanvulling: De voorgedragen kandidaat moet op de hoogte gebracht worden alvorens de kandidatuur in te dienen.

De voorgedragen kandidaat stelt zich akkoord om zich gedurende het overwinningsjaar beschikbaar te houden voor de stad Lokeren in het kader van de communicatie en/of feestelijkheden omtrent de campagne MVL of andere initiatieven van de stad.

HOE KANDIDATEN VOORDRAGEN?
Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden via een online formulier op de website www.denkmee.lokeren.be of via het invulformulier om aanvaard te kunnen worden voor beoordeling. Dit invulformulier kan afgehaald en ingediend worden in het stadhuis, het sport- en jeugdcomplex en de bibliotheek. Kandidaturen die op papier worden ingediend, zullen door de communicatiedienst op het digitale inspraakplatform gepubliceerd worden.

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van de nodige argumentatie (max. 1 pagina A4) en vergezeld zijn van een foto (hoge resolutie voor, drukwerk).

De kandidaat geeft voor de aangeleverde beelden expliciete toestemming voor publicatie via de stadskanalen. Ook wordt het materiaal opgeslagen in onze stedelijke databank waardoor dit naar de toekomst mogelijk ook binnen stadscontext ingezet kan worden. Wie enkel toestemming geeft voor het project ‘Meest Verdienstelijke Lokeraar’ dient dit expliciet aan te geven.

 AAN WELKE VOORWAARDEN MOETEN DE KANDIDATEN VOLDOEN?

  1. De kandidaten dienen binnen het betrokken kalenderjaar in Lokeren te wonen of een duidelijke verbondenheid met de stad kunnen aantonen.
  2. Laureaten van vorige jaren kunnen opnieuw voorgedragen worden. Een kandidaat kan maximaal 2 opeenvolgende jaren als laureaat bij de verkiezing worden meegenomen.
  3. Winnaars kunnen niet opnieuw verkozen worden, tenzij om een zeer uitzonderlijke reden en mits een unanieme beslissing van de leden van de jury.
  4. Komen niet in aanmerking als kandidaat: leden van de jury, leden van het schepencollege, gemeenteraadsleden, stadspersoneel voor zaken passend binnen de uitvoering van hun functie en personen die overleden zijn voor de periode waarin de kandidaturen worden ingediend.

Dienst Communicatie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
communicatie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten