In het belang van jouw welzijn

Welzijn is in deze coronatijden nog meer van belang dan anders en dat weten ook wij bij het Sociaal Huis (Lepelstraat 4) en dienst Samenleving (Sport- en Jeugdcomplex). Met de verstrengde coronamaatregelen, twijfelden we niet en schoten we meteen uit onze sloffen en hebben…

… brieven gestuurd naar verschillende doelgroepen met de hulplijnen binnen het Sociaal Huis en de dienst Samenleving. Want de dienstverlening loopt in de coronatijden gewoon door, alleen is het op afspraak te doen.

… onze brugfiguren brievenbussen platgelopen en een halve telefooncentrale opgericht om jongeren uit onze doelgroepen te blijven bereiken, ook in tijden van afstand. Maar ook om te polsen hoe het met hen gaat. Dat gebeurt in nauw overleg met de scholen.

… pampers blijven uitdelen en van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de coronamaatregelen op een duidelijke manier nog eens toe te lichten. Nadien bellen we de ouders nog eens op.

… gepolst bij alle vrouwen van de fietscursussen, gekende erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Hoe gaat het met hen? Kunnen we iets doen? Maar ook werd er informatie doorgegeven, zodat ook zij mee zijn met alle maatregelen.

… alle 80-jarigen opgebeld. Zomaar, om een babbelke te doen. Maar opnieuw ook bij hen om te polsen en te informeren. Allemaal met een tas koffie erbij.

… welzijnsorganisaties bevraagd per telefoon en brief over hulpvragers.

… kaartjes en tekeningen laten toekomen naar de Lokerse woonzorgcentra en het AZ Lokeren.

… mee een online vrijwilligersplatform op poten gezet, waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden die dan gematcht kunnen worden aan hulpvragers.

… via Facebook (Huis van het Kind en Samenleving) tal van knutsel-, ontspannings- en bewegingstips meegegeven.

 

En dat doen we tot op vandaag nog altijd.

Maar dat is lang niet alles! Om helemaal mee te zijn met alles wat we doen, zou je eens een weekje moeten meedraaien, maar dat is nu natuurlijk niet aan te raden.

Voor deze blogpost proberen we jullie een inkijk te geven in hoe onze dienstverlening is aangepast aan de coronamaatregelen. De lijst is niet eindig, maar het geeft al zeker een idee. Heb je vragen of wil je meer weten over onze werking, bel of mail ons gerust.

Hier gaan we!

 • Aanvragen voor financiële hulpverlening, thuiszorg, pensioenen, premies, schuldhulpverlening, woonbegeleiding en juridische hulpverlening doen we per telefoon of mail.
  In uitzonderlijke gevallen ontvangen we cliënten na afspraak op kantoor.
 • De Minder Mobiele Centrale loopt verder voor dringende medische afspraken en voor boodschappen (zonder aanwezigheid van de klant).
 • Maaltijdbedeling aan huis loopt gewoon door.
 • Poetshulp aan huis werd opnieuw opgestart (uiteraard met duidelijke afspraken rond hygiëne en social distancing)
 • Vrijwilligerspunt geef informatie, coördineert hulpvragen, …
 • Huistaakbegeleiding zoekt mee naar alternatieven voor ondersteuning op afstand.
 • Noden op het vlak van thuisonderwijs worden geïnventariseerd.

En we zijn nog lang niet moe …

 • Kwetsbare leerlingen proberen we zoveel mogelijk te ondersteunen, in samenwerking met de scholen en de zorgcoördinatoren.
 • Ouders staan we bij voor het aanmelden bij het secundair en basisonderwijs.

We blijven sociaal

 • Via Facebook en Messenger spelen en chatten we met peuters en hun ouders.
 • Via e-mail en WhatsApp hebben we nu “Pennenvrienden” ter vervanging van de taalgroepen voor volwassenen om het Nederlands te blijven oefenen.
 • Via de post deelden we bundels uit met taalspelletjes, beweeg- en leesprikkels, knutselactiviteiten en meer.
 • We beantwoorden online vragen van ouders, jongeren, scholen en organisaties, …
 • Individuele gesprekken (verslaving, interventies brugfiguren, opvoeding, …) werden vervangen door videocalls, chat en drempelgesprekken.

 

 

En en en …

We blijven vooral gaan. Een beetje anders, maar ook dat went snel. Ons team is er en staat dag in dag uit klaar om iedereen bij te staan waar nodig.

Heb je een vraag of heb je ergens hulp bij nodig, contacteer ons:

09 340 86 04
sociaalhuis@lokeren.be

Draag zorg voor jezelf én voor elkaar!