In other languages/en autres langues

Huidige coronamaatregelen: info in andere talen

De geldende maatregelen worden vertaald naar 22 talen. Je vindt ze op info-coronavirus.be/en/translation.

 

COVID-19-vaccinatie: vertalingen
Laatjevaccineren.be: vertalingen 

Coronavirus: info in andere talen
www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info

Algemene info coronavirus
info-coronavirus.be: vertalingen en eenvoudig Nederlands

Wablieft?
Corona in eenvoudige taal

Watwat?!
Corona in jongerentaal

 

Sensibiliserende communicatie voor de Israëlitische eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

 

Sensibiliserende communicatie voor de islamitische eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

 

Sensibiliserende communicatie voor de anglicaanse eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

 

Sensibiliserende communicatie voor de protestantse eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

 

Sensibiliserende communicatie voor de orthodoxe eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

 

Sensibiliserende communicatie voor de rooms-katholieke eredienst over vaccinatie tegen COVID-19

Compilatie sensibiliserende communicatie voor erkende levensbeschouwingen over vaccinatie COVID-19