Laat je vaccineren

De voorbije maanden liep er een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, waaronder in Lokeren, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de lokale besturen, zorgraden en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Ondertussen kozen heel wat mensen ook voor een boosterprik waardoor ze nog beter beschermd zijn tegen het coronavirus.

[UPDATE 16 mei]
Vierde prik voor 80+

Alle 80-plussers worden uitgenodigd voor een vierde prik. De uitnodigingen werden afgelopen weekend verstuurd, maar je mag nu al contact opnemen met het callcenter op 03 750 16 00 om een afspraak in te boeken. Hiervoor worden 2 extra dagen voorzien:

  • donderdag 19 mei van 8 tot 16 uur
  • dinsdag 24 mei van 8 tot 16 uur

Woensdag 1 juni blijft het vaccinatiecentrum speciaal langer open tot 20 uur.

Let wel: alle voorgaande regels blijven gelden, er moet dus 4 maanden tussen het laatste vaccin en de booster zitten.

 

 

[UPDATE 21 februari]
Mogelijkheid tot bijkomende dosis na Janssen-vaccin door maatregelen in andere Europese landen

België beschouwt een eerste vaccinatie met het Janssen-vaccin, gevolgd door een extra dosis met het Janssen-vaccin of een mRNA-vaccin, als een volledig vaccinatieschema. De extra dosis wordt in ons land dus gezien als een boosterdosis. Dit vaccinatieschema, dat dus bestaat uit twee dosissen, is voor ons land voldoende voor een positief Covid Safe Ticket en het Europees Digitaal Corona Certificaat.

In Frankrijk en Duitsland daarentegen bestaat een volledig vaccinatieschema voor mensen die gestart zijn met het Janssen-vaccin sinds januari van dit jaar uit drie dosissen, namelijk het eerste Janssen vaccin gevolgd door twee mRNA vaccins (namelijk één om het basisschema te vervolledigen en het andere als booster). Dit vaccinatieschema is in deze landen nodig om te kunnen deelnemen aan culturele, sportieve, … activiteiten, maar ook om toegang te krijgen tot horeca. Het Groothertogdom Luxemburg heeft beslist om dit vaccinatieschema aan te bieden aan haar burgers wiens schema is gestart met een Janssen vaccin, en dit op vrijwillige basis.

De IMC Volksgezondheid heeft beslist om deze mogelijkheid ook in ons land in te voeren voor personen die het Janssen-vaccin kregen. De personen die dit vaccinatieschema wensen, kunnen een herhalingsvaccinatie krijgen vanaf 3 maanden na de tweede dosis. Om hiervoor een afspraak te maken, neem je vanaf maandag 21 februari contact op met het Infopunt Vaccinatiecentrum via vaccinatiecentrum@lokeren.be of 09 342 30 00 (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 16 uur). Meer info over deze derde dosis vind je in deze infofiche.

Deze vaccinatie is vrijwillig en gratis, en enkel mogelijk voor volwassenen. Het Janssen-vaccin werd namelijk niet toegediend aan minderjarigen.

 

[UPDATE 9 februari]
Vierde vaccinatie

Op 9 februari 2022 werden ook 1.621 uitnodigingen voor een vierde vaccinatie verzonden naar immuungecompromitteerden (bepaald ziekteprofiel + voldoende tijd tussen vorige vaccinatie). Is jouw gsm-nummer of e-mailadres gekend? Dan ontving je meteen een e-mail of sms. Komt de uitnodiging per post? Dan ontvang je deze brief vóór 18 februari.

Van zodra je de uitnodiging krijgt, kan je zelf je afspraak inplannen via https://covidvaccin.doclr.be/. Je gebruikt hiervoor de vaccinatiecode die vermeld staat in de uitnodiging en kiest een tijdslot op een van de specifiek voorziene vaccinatiedagen.

Enkel personen die een uitnodiging ontvingen, komen in aanmerking voor deze vierde vaccinatie.

 

Meer info: www.laatjevaccineren.be. 

Wat als ik mij niet wil laten vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, waar wel aangewezen. Want alleen wanneer heel veel mensen immuun zijn voor het virus, kunnen wij deze moeilijke periode achter ons laten en ons normale leven hervatten.

Als je je niet wil laten vaccineren, laat het dan ook weten aan het vaccinatiecentrum, bij voorkeur via e-mail (vaccinatiecentrum@lokeren.be) met vermelding van je naam, geboortedatum en de data van de vaccinaties. Zo weten wij dat er een plaats vrij is om iemand anders uit te nodigen.