Vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar

 Samen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder en   moeilijker   verspreiden. Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 én raakt het gezins-, school- en   vrijetijdsleven van kinderen   minder verstoord. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en   spelen! 

 

Wanneer start de vaccinatie in Lokeren?

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. De uitnodigingsbrieven met informatie hiervoor werden ondertussen verstuurd. Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen daarbij voorrang. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmettingen en ziekte en biedt zo voordelen voor het kind en de maatschappij. De kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen een aangepast Pfizer-vaccin waarbij tussen de eerste en tweede vaccinatie 21 dagen moet liggen. 

Er zijn nu verschillende dagen ingepland voor vaccinatie van kinderen in deze leeftijdscategorie:

 • woensdag 19 januari 2022 van 12 tot 20 uur (voor een eerste prik);
 • zaterdag 22 januari 2022 van 9 tot 17 uur (voor een eerste prik);
 • woensdag 26 januari 2022 van 12 tot 20 uur (voor een eerste prik);

In februari zijn er nog plekken vrij om je kind te laten vaccineren op onderstaande data:

 • woensdag 9 februari 2022 van 12 tot 20 uur (voor eerste en tweede prik);
 • zaterdag 12 februari 2022 van 9 tot 17 uur (voor eerste en tweede prik);
 • woensdag 16 februari 2022 van 12 tot 20 uur (voor eerste en tweede prik);
 • woensdag 9 maart 2022 van 12 tot 20 uur (enkel voor de tweede prik).

Belangrijk: ouders dienen zelf een afspraak in de agenda van het vaccinatiecentrum vast te leggen via laatjevaccineren.be/registratieJe kan hiervoor kiezen uit één van 2160 tijdsloten op bovenstaande dagen.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt via de post een uitnodiging voor vaccinatie. Kinderen kunnen hun uitnodiging ook ontvangen via 'my e-box'. Die moet wel eerst geactiveerd worden; daarvoor heb je een kids-ID met pincode nodig. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

Wil je niet langer wachten en wens je nu al een afspraak te maken voor je kind? Dan kan via de website MyHealthViewer. Download hier een korte handleiding om de afspraak via deze weg vast te leggen.

Download hier je virusvechter-kleurplaat!

 

5 redenen om je kind te vaccineren tegen COVID-19

1. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen

Elke gevaccineerde persoon is een extra barrière voor de verspreiding van het COVID-19-virus. Als veel kinderen zich laten vaccineren tegen COVID-19, kan COVID-19 zich dus minder snel en minder breed verspreiden in de hele bevolking.

Golven van besmettingen zijn niet uitgesloten, maar zijn dan kleiner en van kortere duur als ook de kinderen gevaccineerd zijn. Dat zorgt ervoor dat het leven, het onderwijs, de vrijetijdsbeleving en dus de algemene ontwikkelingskansen van kinderen minder verstoord worden:

 • Minder besmettingen bij kinderen en hun gezinsleden betekent minder isolatie en quarantaine voor kinderen, hun gezinsleden en hun vrienden en klasgenoten.
 • Ook de scholen krijgen minder te kampen met isolaties en quarantaines en zullen dus minder vaak klassen moeten onderbreken.
 • Leerkrachten en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) hebben meer tijd voor onderwijs en begeleiding van kinderen op school. Ze vallen zelf minder uit door ziekte of quarantaine en hoe minder besmettingen, hoe minder tijd ze hoeven te spenderen aan bestrijding van COVID-19 op school.
 • Ook de sport- en hobby- en talentenclubs, -activiteiten en -kampen voor kinderen worden minder verstoord als er minder besmettingen zijn. Begeleiders vallen minder vaak uit, activiteiten hoeven minder vaak te worden afgelast.
 • De overheid hoeft minder ingrijpende maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er is dus minder kans dat scholen gesloten moeten worden of activiteiten voor kinderen afgelast moeten worden. 

Wat data:

 • Tijdens de vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) bleken basisscholen, waar kinderen nog niet gevaccineerd konden worden, vaker de deuren te moeten sluiten wegens teveel besmettingen en/of personeelsuitval van secundaire scholen (waar kinderen wel al gevaccineerd konden worden). Eind november bijvoorbeeld moesten 69 scholen in Vlaanderen de deuren sluiten, waarvan 49 basisscholen, 19 secundaire scholen en 1 internaat.
 • Het Europese Centrum voor Infectieziektepreventie en -Controle (ECDC) heeft berekend dat de vaccinatie bij kinderen van 5-11-jaar de meeste impact heeft op de verspreiding van COVID-19 in landen waar ook de vaccinatie bij volwassenen hoog is, zoals in Vlaanderen het geval is. Volgens het ECDC kan de vaccinatie van kinderen de verspreidingssnelheid van COVID-19 met 15% doen afnemen. Zo’n vermindering heeft een groot effect op de duurtijd en hoogte van besmettingsgolven. Dit betekent dat de maatschappij minder lang de gevolgen van deze besmettingsgolven hoeft te dragen zoals het langdurig sluiten van scholen, annuleren van activiteiten, enz. 
 
2. Vaccinatie van kinderen beschermt hun ouders, grootouders en vele andere mensen

Een gevaccineerd kind heeft minder risico om besmet te geraken met COVID-19 en heeft dan ook minder risico om andere mensen te besmetten. Het risico op besmetting en doorgeven van een besmetting is niet uitgesloten, maar kleiner.

Door zich te vaccineren geeft een kind dus extra bescherming aan de mensen met wie het vaak in contact komt. De ouders, gootouders, mensen op school of in de vrijetijdsbeleving…

De meeste volwassenen in Vlaanderen zijn ook gevaccineerd. Door ook de kinderen te vaccineren, hebben ze een dubbele bescherming als ze contact hebben met het kind: hun eigen vaccin en het vaccin van het kind.

De vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) heeft getoond dat het virus verhoudingsgewijs meer circuleerde bij de niet-gevaccineerde jonge kinderen dan bij de grotendeels gevaccineerde volwassen bevolking. Het virus kon daar sterk aanwezig blijven en vandaar voor besmettingen zorgen bij de volwassenen, vaak ondanks hun vaccinatie. Door zoveel mogelijk kinderen te vaccineren, zorgen we ervoor dat het virus veel minder de kans krijgt om bij hen de ronde te doen en vandaar over te springen naar meer kwetsbare volwassen personen zoals ouderen, zieke mensen, zwangere vrouwen enz.

 
3. Bescherm de gezondheid van kinderen

Met de huidige varianten van COVID-19 worden jonge kinderen gelukkig maar zelden erg ziek van COVID-19. Toch is er een klein risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopnames bij kinderen. Dat risico is hoger bij kinderen die al andere gezondheidsproblemen hebben. Ook zijn een aantal mogelijke langetermijngevolgen van COVID bij kinderen nog niet goed gekend.

Vaccinatie beschermt kinderen zeer goed tegen milde en zware ziekte door COVID-19.

We weten ook niet of toekomstige varianten van COVID-19 niet meer ziekte bij kinderen kan opwekken. De vaccins kunnen minder goed werken tegen nieuwe varianten, maar zullen altijd een vorm van bescherming bieden, vooral tegen ernstige ziekte.

Wat data:

 • Ziekenhuisopnames bij kinderen door een COVID-19-infectie blijven zeldzaam. In België zijn sinds de start van de epidemie tot eind november 2022 slechts 135 kinderen in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19 (daarnaast waren er nog 192 kinderen die met COVID die om een andere reden opgenomen werden in het ziekenhuis). Geen enkel kind van die leeftijd overleed aan COVID-19.
 • Beschreven langetermijngevolgen van COVID-19 zijn zogeheten “long covid” en “Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome” of PIMS/MISC. Hier is nog weinig van bekend (schattingen voor PIMS variëren van 2 tot 5 per 100.00 kinderen met Covid in Duitsland, 1 op de 4.100 kinderen met Covid jonger dan 12 jaar in Denemarken en 44 per miljoen per jaar bij kinderen in Frankrijk).
 
4. Immuniteit door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting

Je kind immuniteit tegen COVID-19 laten opwekken doe je beter met een vaccin dan met een COVID-besmetting.

 • Bij vaccinatie wordt de immuniteit op een veilige en gecontroleerde manier opgewekt. Bij een COVID-19 besmetting is er altijd risico op ziekte (klein risico bij kinderen) en het risico dat de besmetting wordt overgedragen naar andere mensen.
 • Meerdere studies tonen aan dat immuniteit door vaccinatie beter is dan door besmetting. Herinfecties met ziektelast komen vaker voor bij mensen die enkel bescherming hebben door eerdere infectie en minder bij volledig gevaccineerden (Crotty, CeleWilhelm). Na vaccinatie is die kans op ziekte vanwege COVID-19 kleiner. Een recente studie van het Imperial College London toont aan dat de kans op herinfectie door de Omikronvariant na een natuurlijke infectie groter dan is bij de Deltavariant, en groter dan de kans op herinfectie na volledige vaccinatie (incl. booster). (Pulliam)
 • Vaccinatie geeft bij de grote meerderheid van de mensen een sterke immuunrespons. Na een besmetting met COVID is de immuunrespons bij mensen heel verschillend, je weet dus niet hoe robuust die is bij je kind na een besmetting. Doorgaans is de immuniteit ook lager als de persoon niet ziek was door de besmetting, wat bij kinderen vaak het geval is.
 • Hoe lang de bescherming na vaccinatie van een kind aanhoudt, moet nog onderzocht worden. Maar na een besmetting is de duurtijd en mate van de immuniteit variabel van persoon tot persoon en neemt ze af met de tijd.

Ook als een kind al besmet is geweest met COVID-19, is het beter om het kind nog te laten vaccineren. De immuniteit die opgewekt is na de besmetting kan immers niet sterk geweest zijn of al verdwenen zijn. Een vaccinatie na een besmetting zorgt voor een booster en zal de immuniteit terug sterk opwekken.

In het algemeen (los van COVID19-vaccinatie en ziekte) mogen we er niet foutief van uitgaan dat een natuurlijke infectie automatisch een levenslange bescherming geeft. Het beste voorbeeld daarvan is kinkhoest, waarvan we weten dat mensen 10 à 15 jaar na een natuurlijke infectie opnieuw vatbaar zijn. Idem dito voor de winter-coronavirussen; ook die geven een tijdelijke immuniteit, en zeker niet levenslang.

 
5. Vaccinatie is veilig voor kinderen
 
Vaccinatie beschermt kinderen tegen ziekte en veroorzaakt zelf nauwelijks bijwerkingen of gezondheidsproblemen.

In de studie voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar werden enkel milde bijwerkingen waargenomen bij een beperkt aantal kinderen: koorts, pijn op de plaats van de inspuiting, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn.

In Israël en de Vereinigde Staten werden tegen begin december al miljoenen kinderen gevaccineerd met het Pfizer-vaccin voor kinderen. Meer ernstige bijwerkingen van het Pfizer-vaccin zoals de hartaandoening myocarditis en pericarditis (hartontsteking) die bij een beperkt aantal volwassen werden opgemerkt, werden in zeer zeldzame gevallen (ongeveer 1 per miljoen vaccinaties) vastgesteld bij de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Deze bijwering is bij kinderen verloopt mild en treedt meestal op in de week na vaccinatie. Deze aandoening herstelt meestal vlot. In het algemeen wordt deze aandoening veel vaker gezien na het doormaken van een COVID-19-infectie dan na vaccinatie.

Dankzij de studies naar de vaccins zien we of én welke mogelijke bijwerkingen er kunnen optreden. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt.  De langetermijngevolgen van vaccinatie bij kinderen zijn nog niet gekend. Intussen zijn de vaccinaties bij volwassen al bijna een jaar oud zonder dat er langetermijns gezondheidsproblemen zijn opgedoken.

Ook bij andere vaccinatie, ook kindervaccinaties, zien we geen lange termijn gezondheidsproblemen.

 

Heb je extra vragen over de vaccinatie bij je kinderen van 5 tot 11 jaar? Neem dan zeker een kijkje op laatjevaccineren.be. Je vindt er onder meer filmpjes terug waarin Pierre Van Damme antwoord geeft op vaak gestelde vragen over COVID-19-vaccinatie bij kinderen.