Noodfonds 3: Projectsubsidies voor initiatieven vanaf 2021

Het doel hierbij is om evenementen en/of werkingen met als hoofddoel de sociale cohesie en het gemeenschapsleven bevorderen, te ondersteunen. Het project dient innovatief / vernieuwend te zijn. Bestaande projecten waar innovatie wordt ingevoerd komen ook in aanmerking.
Het project mag niet van politieke of religieuze aard zijn.

Voorbeelden: impulsen geven aan:
- innovatieve, creatieve oplossingen om een evenement “anders” aan te pakken (m.b.t. de COVID19-protocollen)
- verenigingen om een werkingen te “herdenken” (m.b.t. de COVID-19-protocollen)
- vereniging die acties willen opzetten om vrijwilligers betrokken te houden bij hun werking
- verenigingen om acties op te zetten om mensen in kwetsbare situaties te laten participeren aan hun werking.

De voorgedragen projecten zullen beoordeeld worden aan de hand van een aantal criteria, op basis waarvan een subsidie kan worden toegekend variërend van 500 tot 1500 euro.

De vereniging dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Hierin worden volgende zaken gevraagd, die men best voorbereidt alvorens het formulier in te vullen:

- Korte beschrijving project
- Belevingswaarde of impact van het project op de deelnemers
- De effecten van het project op de deelnemers (korte / lange termijn)
- Actieve inzet op het bereik van mensen in kwetsbare situaties?  Indien ja, op welke manier?
- Vermoedelijke bereik van het project (aantal deelnemers en/of betrokkenen)
- Verwachte investeringskost (te staven via een eenvoudige begroting - kosten/inkomsten)

Het volledige dossier met bijlagen moet minstens 1 maand vóór aanvang van het project ingediend worden.
Het subsidiereglement kan je hier nalezen.

Noodfonds 3: Projectsubsidie met als doel de sociale cohesie en het gemeenschapsleven te bevorderen in Lokeren in corona-tijd

BASISGEGEVENS

Naam van het project

Gegevens van de vereniging

Gegevens van de contactpersonen die namens de vereniging het dossier indienen

Persoon 1

Persoon 2

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Bedrag

VERKLARING OP EER

Voorwaarden

Het volledige dossier met bijlagen moet minstens 1 maand vóór aanvang van het project ingediend worden.
Bij voorkeur via het digitaal loket op www.Lokeren.be
Via e-mail naar: corona.noodfonds@lokeren.be
of in papieren versie verzonden worden naar één van volgende diensten in Lokeren:
Dienst Cultuur, Torenstraat 1 – Lokeren
Dienst Sport & Jeugd, Sportlaan 2 – Lokeren
Dienst Toerisme & Evenementen, Markt 2 – Lokeren
Sociaal Huis, Lepelstraat 4 - Lokeren

Het volledige dossier met bijlagen moet minstens 1 maand voor aanvraag van het project worden ingediend. Het lokaal bestuur Lokeren verwerkt uw gegevens conform de Europese en nationale privacywetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op https://www.lokeren.be/paginas/privacypolicy.

PAPIEREN INVULFORMULIER DOWNLOADEN

Een papieren invulformulier kan je desgewenst hier downloaden.