Ik ben gevaccineerd

Stand van zaken vaccinatiecentrum Stad Lokeren

De voorbije maanden liep er een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, waaronder in Lokeren, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de lokale besturen, zorgraden en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Zo heeft Lokeren een vaccinatiegraad van 91,80 % bij de 12-plussers, Waasmunster van 93,80 % en Moerbeke sluit mooi aan met een vaccinatiegraad van 93,81 % onder de 12-plussers.

Alle 85-plussers hebben ondertussen ook een derde prik, een boosterprik, gekregen. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie zullen ook alle +65-jarigen een extra vaccin toegediend krijgen. De uitnodigingen van 65-plussers gebeuren opnieuw automatisch en zullen in de brievenbus vallen zodra de persoon in kwestie aan de beurt komt. Iedereen die in aanmerking komt, wordt sowieso uitgenodigd. Wanneer de uitnodiging in de bus valt hangt ook samen met de termijn die tussen twee vaccinaties zit. Het type en de datum van het vorige vaccin bepaalt dus de datum van de zogenaamde boosterprik. De vaccinatie van deze derde prik zal plaatsvinden minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. Risicopatiënten en immunogecompritteerden hebben eerder al een boosterprik gekregen, nadat studies aantoonden dat zij een beperktere immuniteitsrespons hebben. De boostervaccinatie zal altijd gebeuren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna).

Update 6 oktober 2021

Bedankt!

Dankzij jou gaan we samen naar meer coronavrijheid! 

   

   

  

 

Hoe werkt een coronavaccin?

Vaccins werken door het immuunsysteem van een persoon (de natuurlijke afweer van het lichaam) te stimuleren en voor te bereiden om een bepaalde kiem te herkennen en zich tegen die kiem of infectieziekte te verdedigen. Als je dan later met het virus besmet raakt, herkent je immuunsysteem het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bv. COVID-19.

Bron: www.dezuidpoortgent.be

Wat na je vaccinatie?

De meest voorkomende bijwerkingen van de coronavaccins zijn een pijnlijke en soms wat gezwollen (rode) plek op je arm daar waar je geprikt bent, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Soms kan je ook last hebben van gezwollen lymfeklieren. 

Deze klachten zijn meestal licht tot matig en ontstaan binnen een paar dagen na vaccinatie. Na de tweede vaccinatie hebben meer mensen klachten dan na de eerste vaccinatie. Dit soort bijwerkingen zijn geen reden om de tweede vaccinatie niet te nemen. 

Een ernstige allergische reactie is eerder zeldzaam.

Lees de bijsluiters van de coronavaccins voor meer info over de mogelijke bijwerkingen

Meer over de veiligheid van het AstraZenca-vaccin na de beoordeling van het Europese Geneesmiddelenagentschap n.a.v. meldingen van bloedstollingsstoornissen

Allergie

Allergie op zich is geen reden om je niet te laten vaccineren. Maar als je weet dat je allergisch bent voor (één van) de bestanddelen van het vaccin, krijg je beter geen vaccinatie. Bespreek dit dan altijd met je behandelende arts.

Het is mogelijk dat er direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie optreedt (anafylactische shock). Als je na de eerste vaccinatie een ernstige allergische reactie kreeg (die waarschijnlijk door de vaccinatie is veroorzaakt) mag de tweede vaccinatie niet gegeven worden. Inmiddels zijn de coronavaccins wereldwijd heel vaak gegeven en blijkt dat een anafylactische shock maar heel zelden voorkomt. 

Als je ooit een ernstige allergische reactie hebt gehad of ademhalingsproblemen na een vaccinatie, meld dit altijd aan de behandelende arts.

15 min. wachten om mogelijke reacties op te volgen

Na vaccinatie in een vaccinatiecentrum moet je ter plaatse nog minstens 15 minuten blijven wachten in de rustruimte. Zo weten we of je niet allergisch reageert op het vaccin en kan je onmiddellijk behandeld worden als dat toch het geval zou zijn. 

Medicijnen tegen bijwerkingen

Je kan paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt, kun je contact opnemen met je huisarts. 

Bijwerkingen melden

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? 

Elke donderdag publiceert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België

Interessant leesvoer