Laat je vaccineren

De voorbije maanden liep er een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, waaronder in Lokeren, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de lokale besturen, zorgraden en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Zo heeft Lokeren een vaccinatiegraad van 91,80 % bij de 12-plussers, Waasmunster van 93,80 % en Moerbeke sluit mooi aan met een vaccinatiegraad van 93,81 % onder de 12-plussers.

Boosterprik

Aanvankelijk was het Lokerse vaccinatiecentrum in de Kollerzaal van het Daknamstadion voorzien te sluiten op 3 oktober, daar kwam een verlenging bij met een week, omwille van de boosterprikken voor de 85-plussers. Alle 85-plussers hebben ondertussen die derde prik gekregen.

Nu is, na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen. In nauw overleg met de Wase burgemeesters en de Eerstelijnszone Waasland (Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid) werd beslist dat het vaccinatiecentrum in Lokeren blijft, in eerste instantie voor de boosterprikken bij de 65-plussers uit Lokeren, Waasmunster en Moerbeke. Het centrum verhuist wel naar een andere locatie, namelijk het voormalige Financiëngebouw (Grote Kaai 20). 

De uitnodigingen van 65-plussers gebeuren opnieuw automatisch en zullen in de brievenbus vallen zodra de persoon in kwestie aan de beurt komt. Iedereen die in aanmerking komt, wordt sowieso uitgenodigd. Wanneer de uitnodiging in de bus valt hangt ook samen met de termijn die tussen twee vaccinaties zit. Het type en de datum van het vorige vaccin bepaalt dus de datum van de zogenaamde boosterprik. De vaccinatie van deze derde prik zal plaatsvinden minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. Risicopatiënten en immunogecompritteerden hebben eerder al een boosterprik gekregen, nadat studies aantoonden dat zij een beperktere immuniteitsrespons hebben. De boostervaccinatie zal altijd gebeuren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna).

Wie info zoekt: www.laatjevaccineren.be of lokeren.be/vaccinatiecentrum.

 


Mag ik op vakantie?

Hou bij het plannen van vakantie in het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld. Je kan nu al inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis en dus ook je tweede dosis ongeveer gepland staat. Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze periode te plannen en zorg er zo voor dat je vaccinatie niet in de weg komt van je vakantie, of omgekeerd.  

Goed en volledig gevaccineerd zijn voor je vakantie is belangrijk. Niet alleen voor jezelf (je bent dan zo volledig mogelijk beschermd tegen de risico's op besmetting), maar ook voor anderen (je verkleint de kans dat je anderen besmet). Je lees meer over de combinatie van je vaccinatie en je vakantie op laatjevaccineren.be. Bovendien is het zo dat ieder land eigen regels kan bepalen en bijvoorbeeld quarantaine of reis- en bezoekbeperkingen kan opleggen aan wie niet volledig gevaccineerd is. 

Indien je reist naar een ander land is het belangrijk dat je jou informeert over welke bijkomende voorwaarden worden gesteld om het land te betreden én om de landen die je doorreist zonder problemen te betreden. Check de laatste info hierover op Lokeren, zijde nog mee en laatjevaccineren.be

Wat als ik mij niet wil laten vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, waar wel aangewezen. Want alleen wanneer heel veel mensen immuun zijn voor het virus, kunnen wij deze moeilijke periode achter ons laten en ons normale leven hervatten.

Als je je niet wil laten vaccineren, laat het dan ook weten aan het vaccinatiecentrum, bij voorkeur via e-mail (vaccinatiecentrum@lokeren.be) met vermelding van je naam, geboortedatum en de data van de vaccinaties. Zo weten wij dat er een plaats vrij is om iemand anders uit te nodigen.