Laat je vaccineren

De voorbije maanden liep er een grootschalige vaccinatiecampagne via 95 vaccinatiecentra, waaronder in Lokeren, om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de lokale besturen, zorgraden en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Zo heeft Lokeren een vaccinatiegraad van 91,80 % bij de 12-plussers, Waasmunster van 93,80 % en Moerbeke sluit mooi aan met een vaccinatiegraad van 93,81 % onder de 12-plussers.

Boosterprik

Aanvankelijk was het Lokerse vaccinatiecentrum in de Kollerzaal van het Daknamstadion voorzien te sluiten op 3 oktober, daar kwam een verlenging bij met een week, omwille van de boosterprikken voor de 85-plussers. Alle 85-plussers hebben ondertussen die derde prik gekregen.

Nu is, na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen te voorzien van een extra dosis en de beslissing van het IMC die daarop volgde, een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen. In nauw overleg met de Wase burgemeesters en de Eerstelijnszone Waasland (Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid) werd beslist dat het vaccinatiecentrum in Lokeren blijft, in eerste instantie voor de boosterprikken bij de 65-plussers uit Lokeren, Waasmunster en Moerbeke. Het centrum verhuist wel naar een andere locatie, namelijk het voormalige Financiëngebouw (Grote Kaai 20).  

Update 26 november 2021 - bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Het Overlegcomité vraagt om het wetenschappelijk gefundeerd operationeel plan dat de IMC Volksgezondheid tegen 27 november hiertoe uitwerkt, zo vlug als mogelijk uit te voeren, zodat de capaciteit van de vaccinatiecampagne snel en sterk verhoogd wordt en voor Kerstmis nog een zo groot mogelijk aantal personen kan worden ingeënt. Die personen moeten zich via een flexibel online systeem kunnen inschrijven, zoals bijvoorbeeld QVAX. Gezien de recente goedkeuring door EMA, vraagt het Comité dat de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek hun advies spoedig verstrekken met het oog op het eventuele opstarten, op vrijwillige basis, van de vaccinatie van de 5 tot 11 jarigen.

Update 18 november 2021 - Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Wie wordt automatisch uitgenodigd?

  • 65+
  • Risicoprofielen aangeduid door artsen
  • 12 jarigen die in aanmerking komen (12 jaar op datum van de prik)

Timing voor derde prikken

  • Minimaal 6 maand na tweede prik Pfizer
  • Minimaal 4 maand na tweede prik Astra Zeneca

Wie wordt niet automatisch uitgenodigd?

Tweedekansers, zowel voor een eerste als tweede prik. Dit zijn personen die in het verleden al opgeroepen werden, maar die hun vaccinatie (om gelijk welke reden) niet lieten doorgaan. Deze mensen dienen nu zelf het initiatief nemen om zich te laten vaccineren. Een afspraak maken, kan via het Infopunt Vaccinatiecentrum op het nummer 09 342 30 00 (elke werkdag tussen 9 en 16 uur). 

Vaccinatie 65+ vóór kerst afgerond?

We streven ernaar om zoveel mogelijk 65-plussers een derde prik te bezorgen voor kerst, maar er zullen sowieso mensen zijn die pas later hun uitnodiging ontvangen gezien de termijn die tussen een tweede en derde prik moet zitten (6 maand - Pfizer // 4 maand - AstraZeneca).

 

Wie info zoekt: www.laatjevaccineren.be. 

 

Wat als ik mij niet wil laten vaccineren?

De vaccinatie is niet verplicht, waar wel aangewezen. Want alleen wanneer heel veel mensen immuun zijn voor het virus, kunnen wij deze moeilijke periode achter ons laten en ons normale leven hervatten.

Als je je niet wil laten vaccineren, laat het dan ook weten aan het vaccinatiecentrum, bij voorkeur via e-mail (vaccinatiecentrum@lokeren.be) met vermelding van je naam, geboortedatum en de data van de vaccinaties. Zo weten wij dat er een plaats vrij is om iemand anders uit te nodigen.