Openbaar vervoer

De Lijn past dienstregeling aan door effecten Coronavirus

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling als gevolg van de stijgende impact van het Coronavirus.

Door de verdere verspreiding van het virus, neemt de inzetbaarheid van het De Lijn-personeel af (meer ziektemeldingen). Om te vermijden dat er de komende tijd willekeurig ritten moeten geschrapt worden door de afwezigheid van personeel van De Lijn, werd beslist om de dienstregeling gestructureerd aan te passen. Op die manier kan er een zo betrouwbaar en voorspelbaar mogelijke dienstverlening aangeboden worden aan de klanten die beroep op het openbaar vervoer moeten blijven doen

Vanaf woensdag 18 maart voert De Lijn een aangepaste dienstregeling in die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen.  Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14%, voor tramritten met 10%.

Het aantal klanten dat met bus of tram reist, is drastisch teruggelopen, dus ook met de aangepaste dienstregeling, blijft een verantwoorde spreiding (minstens 1,5 meter) van mensen in de voertuigen mogelijk.

De Lijn blijft dagelijks de bezetting op de voertuigen en het aantal zieke medewerkers monitoren, zodat er snel extra maatregelen kunnen worden doorgevoerd indien de situatie dit vereist.

Je vindt meer info op www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de  sociale mediakanalen van De Lijn.

Maatregelen genomen door NMBS

  • NMBS stelt alles in het werk om het normale aanbod aan treinen te behouden. Dit is nodig om een maximale spreiding van de reizigers mogelijk te maken zoals aanbevolen door de overheid. Hierdoor hebben werkgevers de mogelijkheid om meer telewerk en flexibele uurroosters aan te bieden aan hun werknemers. 

  • De treinen worden dagelijks gereinigd met een speciale focus op de plaatsen waarmee klanten in contact komen zoals tabletten, klinken, vuilbakjes, toiletten, deurknoppen.

  • Treinen mogen alleen aan hun dienst beginnen indien er voldoende water en zeep aanwezig is. 

  • De stations worden regelmatig gereinigd met een speciale aandacht voor relingen, automaten, toiletten, enz.

  • Aan alle medewerkers van NMBS wordt gevraagd om voldoende afstand te nemen ten opzichte van de reizigers.

  • Betalingen in contant geld worden niet meer geaccepteerd aan de loketten, alleen elektronische betalingen zijn nog toegestaan.

Je vindt hier meer over de treindienstregeling van de nmbs.