Corona en jeugd

De grote jongerenenquête over corona & welzijn 2020: de resultaten lees je hier.
 

 

Corona en jeugd

1.    Activiteiten door jeugdbewegingen

Op dinsdag 27/10 werden nieuwe beslissingen genomen over verstrengingen voor het jeugdwerk. Deze gaan in op donderdag 29/10.

 • Voor - 12 jarigen kan georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) doorgaan volgens voorgeschreven regels.
  • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen).
  • Begeleiding draagt altijd een mondmasker Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
  • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
 • Voor +12 jarigen is er geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd - sport - cultuur) meer toegestaan
 • Jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Het Departement Jeugd zorgt hiervoor en we verwijzen daar zo snel mogelijk naar door.
 • Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid.

2.    Activiteiten door jeugdwelzijnswerk

Het jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren: 

 • 1-op-1-begeleiding aan te bieden in de gebouwen van de werking;
 • een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
 • de lokalen van de werking open te stellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
 • vindplaatsgericht werken

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

3. Vergaderingen

Vergaderingen en voorbereidingen doe je digitaal.

4. Evenementen

Evenementen mogen voor onbepaalde tijd niet meer doorgaan.

5. Geldinzamelingsacties

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, beperkt de occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van afhaal en/of levering. Worden deze niet (voor)bereid, afgehaald en/of geleverd door/bij een professionele aanbieder, dan zijn deze vanaf 9 november 2020 niet langer toegelaten op het grondgebied van Oost-Vlaanderen. De gouverneur neemt deze beslissing na overleg met de burgemeesters en medische experten.

Het besluit van de gouverneur geldt al zeker t.e.m. 13 december 2020, net als de verstrengde lockdown, die door het federaal overlegcomité werd aangekondigd. Het politiebesluit kan je hier raadplegen.

6. Coronasubsidies

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig extra middelen ter beschikking te stellen. Voor Lokeren gaat dit over € 568.554,25. De besteding ervan moet niet worden verantwoord, de lokale besturen beslissen zelf op welke manier zij deze verdelen.

Omdat het over diverse sectoren gaat (Cultuur, Welzijn, Sport & Jeugd) is het een uitdaging om een reglement op te stellen dat tegemoetkomt aan de verschillende noden. Op basis van de adviezen van adviesraden wordt volop gewerkt aan een reglement om deze middelen op een eerlijke manier te kunnen verdelen onder de verschillende verenigingen.

Op maandag 26 oktober werd het “Subsidiereglement voor Lokerse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis” goedgekeurd.

Alle informatie over deze steunmaatregelen vind je op onze website: www.lokeren.be/noodfonds

7. Materiaal

Voor de jeugdbewegingskampen zijn coronaboxen en EHBO-koffers voorzien met allerlei materiaal om ervoor te zorgen dat deze coronaproof konden doorgaan. In deze boxen zat o.a. zeeppompjes, pictogrammen, bandjes, krijtspray, EHBO-materiaal,…

Indien je graag iets van dit materiaal wenst uit te lenen kan je een mailtje sturen naar Jeugddienst@lokeren.be.