Corona en jeugd

De grote jongerenenquête over corona & welzijn 2020: de resultaten lees je hier.
 

Corona en jeugd

Op deze pagina houden we je op de hoogte over de laatste richtlijnen voor jeugdwerk rond corona en eventueel welke extra maatregelen in Lokeren gelden. 

 1. Activiteiten door niet-georganiseerde jongeren

 • Niet-georganiseerde jongeren mogen buiten met max. 4 personen afspreken.
 • Hou 1,5 meter afstand en draag een mondmasker als je dat niet kan garanderen.
 • Vermijd drukke plaatsen, markthallen of halfopen tenten. Volledige buitenlucht is het veiligst: een plein, park, tuin ...
 • Rij best niet samen ergens naartoe, neem beter het openbaar vervoer op een rustig moment
 • Was of ontsmet regelmatig je handen.
 • Spreek niet af als je symptomen hebt.

Wil je inspiratie rond wat wel nog mag? Check  MAGDANOG?! , een publicatie van WATWAT.

 1. Activiteiten door jeugdbewegingen

Vanaf 27 maart gaan volgende richtlijnen in:

Bij groepen van -12-jarigen (geboren in 2008 of later)

 • Zijn activiteiten mogelijk tot 10 personen in buitenlucht, exclusief de begeleiding.
 • Indien nodig mag je naar binnen (bv. voor toilet), maar buitenactiviteiten zijn aangeraden. Alles van sport en spel wat je buiten kan doen, doe je dus best buiten. 
 • Draagt de begeleiding steeds een mondmasker, ook buiten.
 • Is het heel erg aan te raden dat kinderen en leiding maar aan 1 hobby (jeugdbeweging, sport, muziekschool, ...) per week deelnemen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om dit voor hun kinderen in de gaten te houden.
 • Is het aan te raden om groepen en leiding zo stabiel mogelijk te houden doorheen je werking. Probeer dus wekelijks wisselende groepen en leiding te vermijden.
 • Overnachtingen zijn niet toegelaten.

Bij groepen van 12- t.e.m. 18-jarigen (geboren van 2007 tot en met 2002)

 • Zijn activiteiten mogelijk tot 10 personen, exclusief de begeleiding.
 • Zijn enkel buitenactiviteiten mogelijk.
 • Draagt de begeleiding en de jongeren zelf steeds een mondmasker, ook buiten.
 • Is het heel erg aan te raden dat kinderen en leiding maar aan 1 hobby (KLJ, sport, muziekschool, ...) per week deelnemen. Het is de verantwoordelijk van de ouders om dit voor hun kinderen in de gaten te houden.
 • Is het aan te raden om groepen en leiding zo stabiel mogelijk te houden doorheen je werking. Probeer dus wekelijks wisselende groepen en leiding te vermijden.
 • Zijn activiteiten met overnachting niet mogelijk.

Bij groepen vanaf 19 jaar (geboren in 2001 of vroeger)

 • Activiteiten voor jongeren boven de 18 jaar zijn enkel mogelijk volgens de regels voor niet-georganiseerde jeugd (zie punt 1).

Heb je een tekort aan ruimte om dit praktisch te organiseren? Via het stadsplan vind je ook een overzicht van alle speelpleinen in Lokeren.

Of nood aan materiaal? Neem contact op met de jeugddienst, dan bekijken we hoe we hierin kunnen ondersteunen.    

3.       Activiteiten door jeugdwelzijnswerk

Het jeugd(welzijns)werk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren: 

 • 1-op-1-begeleiding aan te bieden in de gebouwen van de werking;
 • een derde persoon te betrekken bij individuele begeleiding in de gebouwen van de werking;
 • de lokalen van de werking open te stellen voor een groep van 8 kinderen en/of jongeren met 1 begeleider;
 • vindplaatsgericht werken

>> Lees hier het draaiboek met de specifieke regels voor het jeugdwelzijnswerk.

3. Vergaderingen

Vergaderingen en voorbereidingen doe je digitaal of buiten in groepjes van maximum 10 personen.

4. Evenementen

Evenementen mogen voor onbepaalde tijd niet meer doorgaan.

5. Geldinzamelingsacties

 • Deur-aan-deur verkopen is momenteel verboden.
 • Verkopen met bestelling via levering of afhaling zijn wel toegestaan.
 • Bij de organisatie moet je de huidige coronarichtlijnen steeds blijven respecteren:
  • Max. 4 personen ouder dan 12 jaar
  • Mondmasker verplicht
  • Verplicht in open lucht
  • Hou 1,5m afstand
 • Tips rond levering of afhaling:
  • Lever je aan huis, doe dat dan best alleen en uiteraard met afstand, mondmasker én handhygiëne. Ook tijdens het leveren moeten de jeugdwerkregels gerespecteerd worden.
  • Organiseer je afhaalmomenten in jullie lokalen, spreid die dan voldoende. Geef mensen een duidelijk tijdstip waarop ze mogen afhalen zodat ze niet in contact komen met elkaar. Draag zelf een mondmasker, hou afstand en respecteer handhygiëne. Vraag bezoekers om ook een mondmasker te dragen.
  • Hou rekening met de beperkingen rond het tijdstip van de verkoop van eten en drinken. Momenteel mag alcohol slechts verkocht worden tot 20u00. Andere takeaway is toegestaan tot 22 uur.
 • De bereiding van afhaalmaaltijden raden we af, gezien dit moeilijk te realiseren in binnen de huidige maatregelen.
 •  Als je beslist om een afhaal te organiseren, vragen we je om contact op te nemen met de jeugddienst. Zo kunnen we samen nadenken over een veilig systeem.

6. Coronasubsidies

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig extra middelen ter beschikking te stellen. Voor Lokeren gaat dit over € 568.554,25. De besteding ervan moet niet worden verantwoord, de lokale besturen beslissen zelf op welke manier zij deze verdelen.

Omdat het over diverse sectoren gaat (Cultuur, Welzijn, Sport & Jeugd) is het een uitdaging om een reglement op te stellen dat tegemoetkomt aan de verschillende noden. Op basis van de adviezen van adviesraden wordt volop gewerkt aan een reglement om deze middelen op een eerlijke manier te kunnen verdelen onder de verschillende verenigingen.

Op maandag 26 oktober werd het “Subsidiereglement voor Lokerse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de Coronacrisis” goedgekeurd.

Alle informatie over deze steunmaatregelen vind je op onze website: www.lokeren.be/noodfonds

7. Materiaal

Voor de jeugdbewegingskampen zijn coronaboxen en EHBO-koffers voorzien met allerlei materiaal om ervoor te zorgen dat deze coronaproof konden doorgaan. In deze boxen zat o.a. zeeppompjes, pictogrammen, bandjes, krijtspray, EHBO-materiaal,…

Indien je graag iets van dit materiaal wenst uit te lenen kan je een mailtje sturen naar Jeugddienst@lokeren.be.

8. Gevolgen van corona op het welbevinden van de Lokerse jongeren

De Lokerse jeugdraad nam, in samenwerking met Stad Lokeren, een grootschalige enquête af om het welzijn bij de Lokerse jeugd te meten. Want de coronacrisis treft ons allen en zeker ook de jongeren. Lokeren telt ongeveer 10 000 jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Een niet te onderschatten doelgroep dus.

Via de bevraging wilde men te weten komen hoe het met de jongeren in Lokeren gaat tijdens de coronaperiode en daar ze in geslaagd. Meer dan 2000 jongeren vulden de enquête in.

Benieuwd naar de resultaten? Check De grote jongerenenquête over corona & welzijn 2020: de resultaten