Corona en sport

Update: corona & sport 

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn conform het ministeriële besluit van de federale regering van 1 november.

Het stadsbestuur van Lokeren heeft beslist de regels van hogerhand te volgen en lokaal geen verstrengingen door te voeren.

Concreet wil dit zeggen dat indoor sportbeoefening voor -12 jarigen in clubverband opnieuw is toegestaan. Reservaties in de stedelijke sportinfrastructuur zijn terug mogelijk vanaf 12 november 2020. Verenigingen kunnen deze doorgeven via reservatieSJC@lokeren.be


Samengevat:

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • outdoor voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (geboortejaar 2002 of later) - zie update 29 januari hieronder
 • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
 • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
 • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m


Update 29 januari 2021 

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. We passen het protocol zo snel mogelijk aan aan de huidige geldende maatregelen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

 

Bekijk de details van de richtlijnen in de nieuwe leidraad code oranje: www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf

__________________________________

Durmebad opent de deuren op maandag 4 januari 2021, op afspraak

Tijdens de veiligheidsraad van 27 november kregen steden en gemeenten een onverwacht signaal dat zwembaden vanaf 1 december opnieuw de deuren mogen openen, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Recreatie is niet toegestaan, net zoals lessenreeksen en georganiseerd zwemmen voor +12 jarigen.

Uit bevraging blijkt dat verschillende scholen naar aanleiding van examens, toetsenweken of vanuit veiligheidsoverwegingen er de voorkeur aan geven het schoolzwemmen pas na de kerstvakantie opnieuw op te starten.

Daarom heeft de stad beslist dat het Durmebad - in een maximale bezetting en op een veilige manier - opnieuw opent op 4 januari 2021, op afspraak (later meer info hierover).

Tot dan blijft het zwembadpersoneel aan de slag in onder meer de Lokerse triagepost en de woonzorgcentra, waar hun hulp noodzakelijk is de in strijd tegen COVID-19.

Wil je vanaf 4 januari komen zwemmen? 

Reserveer je zwembeurt op voorhand (uiterlijk 24 uur van tevoren) via Zwembad Lokeren

Lees alle info hier na.
 

__________________________________

Sinds de start van de Coronapandemie gingen alle geledingen van de sportsector aan de slag met de opmaak van diverse protocollen. Intussen zijn we enkele maanden verder en zijn er zo veel protocollen in omloop, dat het steeds moeilijker wordt de correcte en actuele richtlijnen terug te vinden. Vanaf 1 september wil de sportsector dan ook meer stabiliteit en een hogere mate van voorspelbaarheid geven in deze wildgroei aan protocollen. Daarom werden in de zomer concrete scenario’s uitgewerkt op basis van vier kleurcodes die de mate van dreiging van de epidemie weergeven. Afhankelijk van de kleurcode zullen andere veiligheidsrichtlijnen van toepassing zijn.

De stad Lokeren engageert zich om op deze pagina alle actuele informatie van de bovenlokale overheden te bundelen en de lokale en actuele protocollen ter beschikking te stellen.

__________________________________

Meer informatie over sporten en corona vind je ook terug op de website van Sport Vlaanderen : https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

En de websites van de verschillende sportbonden.

 

Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.

Sportkantines blijven gesloten.

Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

 __________________________________

Aan onze sportclubs!

Als organisator van een sportwedstrijd word je geacht de veiligheidsvoorschriften te kennen en zorg je voor een strikte naleving hiervan. Dit betreft minimaal de toepassing van het ‘protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden van Sport Vlaanderen’ waar opgelegd, aangevuld met protocollen van de betreffende sportbonden. Er is enkel een meldingsplicht voor de organisatie van sportwedstrijden indien ze aanzien worden als een evenement. Meer informatie hierover in het ‘Protocol sport stad Lokeren’.

Opgepast : Er zullen steekproefsgewijs lokale controles gebeuren waarbij de Corona-verantwoordelijke van de organisatie bevraagd kan worden over de toepassing van de veiligheidsvoorschriften!

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u deze richten aan sportdienst@lokeren.be

 

Momenteel bevinden we ons in kleurcode: ORANJE

Leidraad sport corona oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door scholen oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door clubs oranje
Protocol gebruik zwembad en schoolzwemmen oranje
Protocol lessenreeksen Durmebad Lokeren oranje
Protocol sport stad Lokeren code oranje
Protocol sportlessen stad Lokeren oranje