Corona en sport

Update: corona & sport 

 

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van aanvullende maatregelen in de strijd tegen het COVID-19 virus een verbod opgelegd voor het occasioneel verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van afhaal.

Een vereniging mag dus niets aan huis of via afhaal verkopen. Deze beslissing gaat in op 9 november en blijft van kracht tot en met 13 december 2020.

 

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn conform het ministeriële besluit van de federale regering van 1 november.

Het stadsbestuur van Lokeren heeft beslist de regels van hogerhand te volgen en lokaal geen verstrengingen door te voeren.

Concreet wil dit zeggen dat indoor sportbeoefening voor -12 jarigen in clubverband opnieuw is toegestaan. Reservaties in de stedelijke sportinfrastructuur zijn terug mogelijk vanaf 12 november 2020. Verenigingen kunnen deze doorgeven via reservatieSJC@lokeren.be

 

Samengevat :

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:

 • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
 • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
 • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.

 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

 

Durmebad opent de deuren op maandag 4 januari 2021, op afspraak

Tijdens de veiligheidsraad van 27 november kregen steden en gemeenten een onverwacht signaal dat zwembaden vanaf 1 december opnieuw de deuren mogen openen, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Recreatie is niet toegestaan, net zoals lessenreeksen en georganiseerd zwemmen voor +12 jarigen.

Uit bevraging blijkt dat verschillende scholen naar aanleiding van examens, toetsenweken of vanuit veiligheidsoverwegingen er de voorkeur aan geven het schoolzwemmen pas na de kerstvakantie opnieuw op te starten.

Daarom heeft de stad beslist dat het Durmebad - in een maximale bezetting en op een veilige manier - opnieuw opent op 4 januari 2021, op afspraak (later meer info hierover).

Tot dan blijft het zwembadpersoneel aan de slag in onder meer de Lokerse triagepost en de woonzorgcentra, waar hun hulp noodzakelijk is de in strijd tegen COVID-19.

Wil je vanaf 4 januari komen zwemmen? 

Reserveer je zwembeurt op voorhand (uiterlijk 24 uur van tevoren) via Zwembad Lokeren

Lees alle info hier na.
 

Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.

Sportkantines blijven gesloten.

Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

 

Meer details vind je terug in onderstaande documenten.

Maatregelen voor de sportsector vanaf 6 november: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

Algemeen protocol sportbeoefening vanaf 2 november: https://www.sport.vlaanderen/media/15325/generiek-protocol-sport-en-corona-vanaf-2-november.pdf

Maatregelen voor de sportsector vanaf 2 november: https://www.sport.vlaanderen/media/15326/maatregelen-voor-de-sportsector-vanaf-2-november.pdf

 

Update 3 december 2020

ZWEMBAD

Het Durmebad opent op maandag 4 januari 2021, op afspraak.

 

Update 29 oktober 2020

SPORT

 • Alle outdoor sportactiviteiten zijn mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (behalve zwemmen), inclusief sportwedstrijden tussen sportgroepen.
  - De maximale grootte van een sportgroep bedraagt 50 kinderen.

 • Indoor sportactiviteiten zijn niet mogelijk voor kinderen tot 13 jaar, met uitzondering van sportactiviteiten in het kader van:
  - sportkampen en sportstages (max 50p) – kunnen doorgaan ongeacht de organisator, na goedkeuring van het lokaal bestuur
  - lessen LO in het leerplichtonderwijs
 • De sportkampen kunnen dus doorgaan en er is nog sport mogelijk in onze sportinfrastructuur voor -12 jarigen tijdens de lessen van het onderwijs. Gezien we voornamelijk het secundair opvangen, zal dat zeer beperkt zijn. Alle clubgebonden activiteiten indoor zijn afgelast, ook voor -12 jarigen.
 • Richtlijnen onderwijs : De lessen lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs worden op donderdag 29/10 en vrijdag 30/10  -conform de beslissingen van de Vlaamse Regering - opgeschort. Zet tijdens de lessen die nu wegvallen.in op het fysiek en psychisch welbevinden van je leerlingen  Er wordt onderzocht hoe de lessen LO na 11 november kunnen georganiseerd worden. Aangezien de zwembaden, sluiten, kunnen de zwemlessen - zowel in het basis- als secundaire onderwijs - niet plaatsvinden.
 • Georganiseerde sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn niet langer toegestaan
 • Zwembaden, bowlingzalen en fitnesscentra moeten sluiten, ook voor kinderen tot 13 jaar
 • Sport- en spelinfrastructuur mag open blijven in functie van de toegelaten sport- en beweegactiviteiten.

!Op het skatepark in de Nachtegaallaan zal de capaciteit beperkt worden tot 20 personen. Mits vorming van een wachtrij wordt de gebruiksduur beperkt tot 1 uur per persoon. Mondmasker dragen is altijd verplicht, ook tijdens het skaten!

 • Speelpleinen en outdoor infrastructuur blijft open. Er werd wel beslist extra toezicht te voorzien op het skatepark gezien er problemen zijn met samenscholingen.
 • Outdoor sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn toegelaten indien:
  • er individueel gesport wordt
  • er gesport wordt binnen het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. In deze context is onderling contact toegestaan.
  • er gesport wordt in groepjes van maximum 4 personen zoals voorzien in de limiet voor maximum toegelaten samenscholingen in niet-georganiseerde context. Bij sporten met personen buiten het huishouden (of het toegestaan nauw contact) wordt steeds de afstand van 1,5m gerespecteerd tijdens het sporten.
 • Indoor sportactiviteiten zijn niet toegelaten voor personen vanaf 13 jaar. Een uitzondering geldt in functie van het dierenwelzijn voor paarden (zie protocol)

TOPSPORT

 • Topsport en profsportactiviteiten zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact tussen sporters. Hiervoor dient een uitzondering te worden aangevraagd bij de bevoegde minister.
 • Voor een wedstrijd op de openbare weg is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist op basis van het Covid Event Risk Model

KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor sportkampen.
 • Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers indien toegelaten in de protocollen voor onderwijs.
  - Steeds 1,5 m tussen personen
  - 4 m² per persoon als densiteitsregel
  - Communiceer de maximale capaciteit bij de ingang van de kleedkamer

SPORTKANTINES volgen de richtlijnen voor de horeca en zijn dus momenteel gesloten.

PUBLIEK is niet toegelaten behalve :

 • bij sportactiviteiten voor kinderen tot 13 jaar indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Onder de voorwaarden:
  - kan niet participeren aan de sportactiviteit
  - houd te allen tijde 1,5m afstand
  - draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
 • De essentiële medewerkers en vrijwilligers die nodig zijn voor de organisatie van de toegelaten sportactiviteiten, kunnen aanwezig zijn op de sportaccommodatie, mits het respecteren van de veilige afstand en het dragen van een mondmasker


Stad Lokeren heeft beslist deze richtlijnen als dusdanig toe te passen en dus voorlopig geen lokale verstrengingen te voorzien.

 

Update 23 oktober 2020

 • Bij professionele sportwedstrijden in alle takken, en dat zowel indoor als outdoor, wordt voortaan geen publiek meer toegelaten.
 • Alle amateurwedstrijden voor volwassenen worden opgeschort.
 • Jeugdcompetities (onder 18 jaar) en trainingen voor jeugd en amateursporters kunnen wel doorgaan. Bij jeugdwedstrijden mag nog één ouder of familielid per spelertje komen kijken. Eten of drank mag ter plaatse niet meer verkocht en/of genuttigd worden.
 • Bij indoorsporten moet de afstand van 1,5 meter te allen tijde gegarandeerd worden. Voor kinderen onder de 12 jaar blijven contactsporten ook indoor wel toegelaten.
 • Zwembaden blijven open.


Update 19 oktober 2020
 

Sportkantines volgen de richtlijnen van de horeca. Dit wil zeggen dat ook zij sluiten vanaf 19 oktober, gedurende minstens 4 weken. 

Bij organisatie van evenementen (niet sportwedstrijden):
Een maximum van 40 personen mag aanwezig zijn binnen en in dezelfde ruimte, zoals in het kader van georganiseerde activiteiten op professioneel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak. Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, behalve voor wat betreft rouwmaaltijden.

Vanaf woensdag 14 oktober, schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden, voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. Bovendien sluiten de kleedkamers en douches, behalve in zwembaden.

Meer info?  www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona
Bekijk de details van de richtlijnen in de nieuwe leidraad code oranje: www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf

__________________________________

Sinds de start van de Coronapandemie gingen alle geledingen van de sportsector aan de slag met de opmaak van diverse protocollen. Intussen zijn we enkele maanden verder en zijn er zo veel protocollen in omloop, dat het steeds moeilijker wordt de correcte en actuele richtlijnen terug te vinden. Vanaf 1 september wil de sportsector dan ook meer stabiliteit en een hogere mate van voorspelbaarheid geven in deze wildgroei aan protocollen. Daarom werden in de zomer concrete scenario’s uitgewerkt op basis van vier kleurcodes die de mate van dreiging van de epidemie weergeven. Afhankelijk van de kleurcode zullen andere veiligheidsrichtlijnen van toepassing zijn.

De stad Lokeren engageert zich om op deze pagina alle actuele informatie van de bovenlokale overheden te bundelen en de lokale en actuele protocollen ter beschikking te stellen.

Meer informatie kan je tevens terugvinden op de website van Sport Vlaanderen : https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

En de websites van de verschillende sportbonden.

 

Aan onze sportclubs!

Als organisator van een sportwedstrijd word je geacht de veiligheidsvoorschriften te kennen en zorg je voor een strikte naleving hiervan. Dit betreft minimaal de toepassing van het ‘protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden van Sport Vlaanderen’ waar opgelegd, aangevuld met protocollen van de betreffende sportbonden. Er is enkel een meldingsplicht voor de organisatie van sportwedstrijden indien ze aanzien worden als een evenement. Meer informatie hierover in het ‘Protocol sport stad Lokeren’.

Opgepast : Er zullen steekproefsgewijs lokale controles gebeuren waarbij de Corona-verantwoordelijke van de organisatie bevraagd kan worden over de toepassing van de veiligheidsvoorschriften!

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u deze richten aan sportdienst@lokeren.be

 

Momenteel bevinden we ons in kleurcode: ORANJE

Leidraad sport corona oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door scholen oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door clubs oranje
Protocol gebruik zwembad en schoolzwemmen oranje
Protocol lessenreeksen Durmebad Lokeren oranje
Protocol sport stad Lokeren code oranje
Protocol sportlessen stad Lokeren oranje