Corona en sport

Sinds de start van de Coronapandemie gingen alle geledingen van de sportsector aan de slag met de opmaak van diverse protocollen. Intussen zijn we enkele maanden verder en zijn er zo veel protocollen in omloop, dat het steeds moeilijker wordt de correcte en actuele richtlijnen terug te vinden. Vanaf 1 september wil de sportsector dan ook meer stabiliteit en een hogere mate van voorspelbaarheid geven in deze wildgroei aan protocollen. Daarom werden in de zomer concrete scenario’s uitgewerkt op basis van vier kleurcodes die de mate van dreiging van de epidemie weergeven. Afhankelijk van de kleurcode zullen andere veiligheidsrichtlijnen van toepassing zijn.

De stad Lokeren engageert zich om op deze pagina alle actuele informatie van de bovenlokale overheden te bundelen en de lokale en actuele protocollen ter beschikking te stellen.

Update 24 maart 2021 


– Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19. 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart

 

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders)
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 

sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan.
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

 
Het basisprotocol voor sportieve activiteiten bevat alle noodzakelijke maatregelen die voldoende garantie bieden op het veilig kunnen organiseren van activiteiten.
Een overzicht van de algemene regels voor sport en de laatste versie van het basisprotocol vind je op de website van Sport Vlaanderen en op de websites van de verschillende sportbonden.

__________________________________

Durmebad opent de deuren op maandag 4 januari 2021, op afspraak

Tijdens de veiligheidsraad van 27 november kregen steden en gemeenten een onverwacht signaal dat zwembaden vanaf 1 december opnieuw de deuren mogen openen, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Recreatie is niet toegestaan, net zoals lessenreeksen en georganiseerd zwemmen voor +12 jarigen.

Uit bevraging blijkt dat verschillende scholen naar aanleiding van examens, toetsenweken of vanuit veiligheidsoverwegingen er de voorkeur aan geven het schoolzwemmen pas na de kerstvakantie opnieuw op te starten.

Daarom heeft de stad beslist dat het Durmebad - in een maximale bezetting en op een veilige manier - opnieuw opent op 4 januari 2021, op afspraak (later meer info hierover).

Tot dan blijft het zwembadpersoneel aan de slag in onder meer de Lokerse triagepost en de woonzorgcentra, waar hun hulp noodzakelijk is de in strijd tegen COVID-19.

Wil je vanaf 4 januari komen zwemmen? 

Reserveer je zwembeurt op voorhand (uiterlijk 24 uur van tevoren) via Zwembad Lokeren

Lees alle info hier na.
 

__________________________________

Fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.

Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn.

Sportkantines blijven gesloten.

Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.

Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.

Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

 __________________________________

Aan onze sportclubs!

Als organisator van een sportwedstrijd word je geacht de veiligheidsvoorschriften te kennen en zorg je voor een strikte naleving hiervan. Dit betreft minimaal de toepassing van het ‘protocol voor de organisatie van sportevenementen en wedstrijden van Sport Vlaanderen’ waar opgelegd, aangevuld met protocollen van de betreffende sportbonden. Er is enkel een meldingsplicht voor de organisatie van sportwedstrijden indien ze aanzien worden als een evenement. Meer informatie hierover in het ‘Protocol sport stad Lokeren’.

Opgepast : Er zullen steekproefsgewijs lokale controles gebeuren waarbij de Corona-verantwoordelijke van de organisatie bevraagd kan worden over de toepassing van de veiligheidsvoorschriften!

Indien u bijkomende vragen heeft, kan u deze richten aan sportdienst@lokeren.be

 __________________________________

Momenteel bevinden we ons in kleurcode: ORANJE

Leidraad sport corona oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door scholen oranje
Protocol gebruik Lokerse sportinfrastructuur door clubs oranje
Protocol gebruik zwembad en schoolzwemmen oranje
Protocol lessenreeksen Durmebad Lokeren oranje
Protocol sport stad Lokeren code oranje
Protocol sportlessen stad Lokeren oranje