Plechtige diensten

Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 6 maart 2021 werden de maatregelen over de collectieve uitoefening van de eredienst aangepast.

COVID-19: update religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

Zie ook hier 'Openbaar leven'.

Begrafenissen:
Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen, met een onderlinge afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

 • Op een uitvaartplechtigheid mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn, met respect voor de in het ministerieel besluit voorziene regels. Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. 
 • Het gaat om begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van gebouwen die daarvoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.
 • Begrafenissen en crematies vinden nog steeds plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam. 

Huwelijken:

 • Er zijn maximaal 6 aanwezigen (incl. huwelijkspaar) toegestaan in de trouwzaal van het Stadhuis en bijkomend kunnen maximaal 5 personen in de gang de ceremonie bijwonen.

 • Gezamenlijke kinderen van het bruidspaar <12 jaar worden niet meegeteld bij deze 6 personen

 • Wat als:
  - Je graag een fotograaf wenst in de trouwzaal: dan kan je maximaal 3 getuigen nemen + de fotograaf.
  - Er gezamenlijke kinderen ≥ 12 jaar meekomen voor de ceremonie: dan worden zij meegerekend bij het maximum 6 aanwezigen (incl. huwelijkspaar) in de trouwzaal zelf.

 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten.
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf 10 jaar en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle aanwezigen vanaf 10 jaar.


Wie meer info wenst, kan contact opnemen via:

burgerzaken@lokeren.be
09 340 94 41