Plechtige diensten

Naar aanleiding van de beslissing van de Raad van State van 8 december 2020 nr. 249.177 werden de maatregelen over de collectieve uitoefening van de eredienst aangepast.

Sinds 12 december 2020 mag een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn:

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de begrafenissen en crematies, zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
 • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Tijdens deze activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

 • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
 • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Lees hier meer.

Deze richtlijnen gelden tot en met 15 januari 2021.


Wie meer info wenst, kan contact opnemen via:

burgerzaken@lokeren.be
09 340 94 41