Scholen en kinderopvang

De lessen (kleuter/lager/middelbaar) zullen vana 18 mei gedeeltelijk worden hernomen.

Vanaf maandag 20 april was preteaching van kracht in alle basis- en secundaire scholen. Nieuwe leerstof wordt dan aangeboden op een manier die voor iedereen (leraren, directies, leerlingen en ouders) doenbaar en haalbaar is. Leraren komen later in de klas ook op die leerstof terug. De leerlingen en ouders worden geïnformeerd door hun school over de werkwijze vanaf 20 april.

Ook de lessen van het Deeltijds kunstonderwijs in Kunstacademie Ter Beuken en het Volwassenenonderwijs zijn geannuleerd tot nader order.

Daarnaast verzekeren de basis- en secundaire scholen ook na de paasvakantie in opvang voor de leerlingen, van kinderen waarvoor de ouders in de gezondheidszorg of in de essentiële sectoren werken.

De kinderdagverblijven (crèches) blijven open.

 

Inschrijven secundair onderwijs schooljaar 2020-2021 voor het 2e tot en met het 7e jaar opgeschort

De inschrijvingen in de hogere jaren van het gewoon secundair onderwijs (van het tweede tot het zevende jaar) starten ten vroegste op 18 mei 2020.
Voor meer informatie raadpleeg de website van de school.