Vrijetijdspas uitgelicht

Een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding heeft een positief effect op onze levenskwaliteit en het sterkt ons als individu. Denk maar aan het wekelijks uurtje bewegen in de sportclub of met vrienden naar de Lokerse Feesten gaan. Beide dragen ze bij tot onze zelfontplooiing en geven ze een boost aan onze mentale en fysieke gezondheid. We zijn dan ook van mening dat deelnemen aan het lokaal vrijetijdsaanbod een basisrecht is van elke Lokeraar, ook diegene die beschikt over een beperkt budget. Om die reden riep het Lokers stadsbestuur enkele jaren geleden de vrijetijdspas in het leven. Om hierover meer te weten te komen gingen we te rade bij iemand die er alles van kent.

Myriam van den Driessche (61) is vrijwilliger bij het ‘Rap Op Stapkantoor’ van Ontmoetingshuis De Moazoart. Ze is rolstoelgebruiker en maakt al jaren gebruik van de vrijetijdspas.

Waar kwam je in contact met de Lokerse vrijetijdspas?

Een kleine 5 jaar geleden leerde ik de vrijetijdspas kennen in De Moazoart. De Moazoart is een vereniging waar armen het woord nemen met een warm onthaalpunt en een divers ondersteunings- en activiteitenaanbod gericht naar kwetsbare mensen in Lokeren. Ik heb me toen kandidaat gesteld als vrijwilliger bij hun Rap Op Stap kantoor. Tijdens dat gesprek bleek dat zowel mijn dochter als ikzelf recht hebben op de vrijetijdspas. Ook de kinderen van mijn dochter zijn via haar gerechtigd. Dat geeft ons de mogelijkheid om met heel de familie samen gebruik te maken van de voordelen, waardoor we nu activiteiten kunnen doen die voor ons anders onbetaalbaar zouden zijn. We krijgen nu immers 80% korting op de deelnameprijs.

Voor welke activiteit(en) gebruik je deze pas?

Wij gaan regelmatig naar het toneel in het Cultuurcentrum of naar het zwembad. Ook voor de Lokerse Feesten en de uitstappen van De Moazoart maken we graag gebruik van de pas. Zo gingen we bijvoorbeeld naar Plopsaland vorige zomer. Mijn kleinkinderen gebruiken de pas het vaakst. Zij zitten aan het maximum verbruik van 150 euro tegemoetkoming per jaar. Zij gebruiken de pas voornamelijk voor de sportkampen en om te gaan zwemmen.

Hoe kan je een vrijetijdspas aanvragen en vind je deze procedure toegankelijk?

Wie bijvoorbeeld een leefloon ontvangt of in schuldbemiddeling zit komt in aanmerking voor een vrijetijdspas. Hij of zij kan op voorleggen van een attest de pas aanvragen bij het Sociaal huis of De Moazoart. Dat je je sociaal statuut moet bewijzen lijkt me logisch en vaak zijn de sociale werkers reeds in het bezit van deze informatie. De criteria om in aanmerking te komen voor de pas vind ik vrij streng. De doelgroep afbakenen tot Lokeraars met een ‘verhoogde tegemoetkoming’ zou gebruiksvriendelijker zijn.

Op welke manier heeft de vrijetijdspas jullie leven veranderd?

Ik zie vooral een positief effect bij mijn kleinkinderen. Door de pas hebben ze hun bezigheid en krijgen ze meer kansen. Ik ga een voorbeeld geven: de film van FC De Kampioen konden we nu met het hele gezin gaan bekijken. Alles zelf betalen in de cinema zou voor ons onbetaalbaar geweest zijn. De vrijetijdspas laat ons toe meer te kunnen deelnemen aan het sociale en culturele leven. Het geeft de kinderen iets fijns om over te vertellen op school.

Op welke manier zou jij het vrijetijdspasproject nog beter maken?

Ik zou de pas meer bekendheid geven en duidelijker zeggen wat je er allemaal mee kan doen. Sommige mensen kennen de pas, maar weten niet 100% wat ermee te doen. Zo kunnen er folders verspreid worden of kunnen de medewerkers van het sociaal huis meer toelichting geven aan hun cliënteel. Mond-aan-mondreclame is altijd het beste. Hopelijk kan dit interview ook bijdragen tot de bekendheid van de vrijetijdspas.

 

Wie komt in aanmerking voor de vrijetijdspas?

  • Ik heb recht op werkloosheidsvergoeding (meer dan 2 jaar) of langdurig ziek (meer dan 6 maanden).
  • Ik ben in budgetbegeleiding of budgetbeheer bij het OCMW-Sociaal Huis Lokeren of CAW.
  • Ik ben een niet werkende persoon met een beperking met uitsluiting van de personen die tijdelijk of permanent verblijven in een voorziening.
  • Ik ben in collectieve schuldenregeling bij een bemiddelaar.
  • Ik heb recht op inkomensgarantie voor ouderen.
  • Ik ben/heb geen van bovenstaande zaken, maar wens dat de aanvraag voor een vrijetijdspas met mij bekeken wordt door een medewerker van het OCMW-Sociaal Huis Lokeren of CAW.

Heb jij ook een klein budget, woon je in Lokeren en twijfel je of je recht hebt op de vrijetijdspas? Neem dan contact op met het Sociaal Huis, Lepelstraat 4. Van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur, of op afspraak via 09 340 86 04. Een vrijetijdspas aanvragen is gratis.

Waarop heb je recht?

Je hebt recht op 80% korting voor alle activiteiten van de vrijetijdspas. De maximale korting bedraagt jaarlijks 150 euro per gezinslid dat in Lokeren woont.

Je vindt de activiteiten in de Lokerse infokrant. Alle activiteiten met dit logo komen in aanmerking voor de vrijetijdspas.