09/09/2014

Afschakelingsplan neemt ook deel van Lokeren mee

Algemeen nieuws

“De communicatie die rond het afschakelingsplan van minister Melchior Wathelet wordt gevoerd, is beneden alle peil”, zegt de Lokerse burgemeester Filip Anthuenis. “Dat op de vergadering met de provinciegouverneurs gisteren de informatie meteen ook in de pers werd gegooid, terwijl de gemeenten volledig in het ongewisse blijven, is een schoolvoorbeeld van slechte communicatie en een onverantwoorde aanpak. Wij doen ons uiterste best om de burgers alle informatie te bezorgen waarover we zelf beschikken, in alle openheid. De mensen hebben daar recht op. Ze zijn bezorgd, en dat is volkomen begrijpelijk. De stad Lokeren zal er alles aan doen om te zorgen dat eventuele stroomafschakelingen zo weinig mogelijk hinder voor burger en bedrijven veroorzaken.” 
  
De Gouverneur werd gisteren geïnformeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken over het mogelijke afschakelingsplan bij problemen met de elektriciteitstoevoer voor de komende winterperiode. 
Het afschakelingsplan verdeelt Vlaanderen in 6 schijven. Bij een stroomtekort zal eerst schijf 6 zonder stroom geplaatst worden gedurende maximum 3 uur per dag ( tussen 17u00 en 20u00 ). 
Er wordt maximaal 1 schijf per dag uitgeschakeld. Indien er een volgende dag terug stroomtekort is zal men schijf 5 zonder stroom plaatsen en zo verder tot schijf 1. Indien nodig start men daarna terug bij schijf 6. De gemeenten in schijf 1 zullen dus pas vanaf de 6de dag dat er een afschakeling nodig is stroomloos geplaatst worden. 
Lokeren beschikt in totaliteit over 394 distributiecabines. Aangezien de elektriciteitstoevoer uiteraard niet stopt aan de gemeentegrenzen is het mogelijk dat distributiecabines in de gemeente in verschillende schijven liggen. 
Concreet voor Lokeren is er 1 cabine die gelegen is in schijf 6 en 165 cabines gelegen in schijf 1. De andere 228 cabines zullen zeker niet afgeschakeld worden. 

Straten

De Gouverneur bezorgde ons nog geen gedetailleerde informatie waaruit we kunnen bepalen welke straten zullen afgeschakeld worden. Er kan voorlopig enkel een zonale inschatting weergegeven worden. In schijf 1 liggen vooral distributiecabines in de zone Daknam, industriezones Rozen, N70, E17/1, E17/2 en E17/3. De ene distributiecabine in schijf 6 ligt ter hoogte van de grens met Beervelde.