29/01/2015

Diploma voor eerste moskeegidsen

Algemeen nieuws Cultuur In de kijker

In Lokeren zijn twee moskeeën, de Turkse moskeevereniging in de Koophandelstraat en de Marokkaanse moskeevereniging in de Hoedhaarstraat. De binnenkant en de werking van deze moskeeën is voor vele Lokeraars nog ongekend.  Hoe ziet de moskee er van binnen uit? Hoe verloopt het gebed? Wie bezoekt de moskee? Het moskeebezoek biedt een unieke kans om eens binnen te kijken in een Lokerse moskee! Geëngageerde moskeegidsen laten groepen, scholen en verenigingen op een boeiende manier kennismaken met het gebouw en de werking van de moskee alsook over de islam in het algemeen.

Drie Lokeraars volgden samen met vrijwilligers uit de gemeenten Temse, Aalst en Zele een  vormingsreeks rond het begeleiden van een moskeebezoek. De vorming werd opgezet in samenwerking met ODiCe vzw, het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum. De professionele omkadering werd verzorgd door lesgevers van Het Perspectief, het Provinciaal Centrum voor Volwassenonderwijs.  Tijdens de opleiding bekwaamden de deelnemers zich erin groepen op een boeiende manier kennis te laten maken met het gebouw en de werking van de moskee. Groepen, organisaties en scholen kunnen nu een gegidst bezoek aan een moskee in hun stad brengen en daarbij rondgeleid worden door een gids die het klappen van de zweep kent. De moskeebezoeken worden opgenomen in het regulier aanbod van het Infopunt Toerisme Lokeren.

Op zaterdag 31 januari ’15 ontvangen alle  afgestudeerde gidsen hun diploma en vanaf dan kunnen de moskeebezoeken van start gaan. Groepen, organisaties of scholen die graag een moskee willen bezoeken, vragen dit aan bij het Infopunt toerisme. Voor scholen binnen Lokeren is dit aanbod gratis!