19/02/2015

Lokerse scholen werken samen

Algemeen nieuws In de kijker

Directies van basis-, secundair, volwassen- en buitengewoon onderwijs waren al langer vragende partij voor een betere samenwerking en uitwisseling met elkaar. Vanuit de Stad werden daarom vertegenwoordigers uit alle netten uitgenodigd. Op 29 januari was het eerste ‘Netwerk Onderwijs’ een feit.

In 2014 bouwde de Stad Lokeren de onderwijsdienst verder uit. Naast een fulltime brugfiguur werd ook een coördinator flankerend onderwijsbeleid aangesteld (halftijds). Eén van de acties in het beleidsplan is dan ook het ontwikkelen van een overlegorgaan waarin alle netten en alle onderwijsvormen vertegenwoordigd zijn: het Netwerk Onderwijs.

Vinger aan de pols

Het doel van dit Netwerk Onderwijs is overleg en samenwerking in de brede zin van het woord. Ook wil de Stad de vinger aan de pols houden omtrent de noden op vlak van onderwijs en werken aan de beeldvorming. Lokeren is immers een échte onderwijsstad en dat mag meer in the picture komen. Eén van de thema’s die meteen uit de eerste vergadering voortvloeiden, was het volwassenonderwijs beter leren kennen. In Lokeren zijn er drie scholen voor volwassenonderwijs actief: het CVO, het PCVO en Leerpunt. Het aanbod van deze scholen zal duidelijker worden en zo kunnen scholen meer gaan samenwerken.

Het Netwerk Onderwijs zal drie à vier keer per jaar samenkomen.