05/03/2015

Meer aandacht voor tieners

Algemeen nieuws In de kijker

De Lokerse tieners zijn niet genoeg op de hoogte van het vrijetijdsaanbod dat de stadsdiensten organiseren. Er moet een betere communicatie komen, met een prominente rol voor Facebook. En het vrijetijdsaanbod moet beter op maat van de tieners worden gesneden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een grote enquête die de jeugddienst hield onder de 12 tot 15-jarigen van onze stad.

De enquête past in een grootschalig project van de dienst Jeugd, dat de bedoeling had om meer te weten te komen over wat de Lokerse tieners boeit, waar ze mee bezig zijn, wat ze doen in hun vrije tijd. De bevraging verliep online, en werd georganiseerd in alle secundaire scholen van Lokeren bij de leerlingen tussen 12 en 15 jaar. Volgende scholen werkten mee: Sint-Theresiacollege, Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, Sint-Lodewijkscollege, Atheneum, Koninklijk Technisch Atheneum, Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius, De Karwij en de Broederschool. Dit gaande van het 1ste tot het 3de middelbaar.

Enorme respons

In Lokeren  wonen 1831 tieners tussen 12 en 15 jaar. Met de bevraging werden 1192 tieners bereikt, een enorme respons. De resultaten van deze bevraging zijn dus zeker representatief te noemen, zowel door het grote bereik als door de diversiteit van de bereikte tieners in zowel ASO, TSO en BSO.

Een succesvolle tienerfuif in de fuifzaal, op vrijdag 13 februari sloot het project af. Bedoeling was om zoveel mogelijk tieners te laten kennismaken met het Sport- en Jeugdcomplex en het vrijetijdsaanbod van de stad. Niet minder dan 890 tieners kwamen naar de fuif, een bewijs dat er bij hen een grote interesse bestaat voor dergelijk aanbod op maat.

Meten is weten

De uitgebreide vragenlijst bevatte 43 vragen. Algemene conclusie is dat de tieners die in Lokeren schoollopen niet genoeg op de hoogte zijn van het vrijetijdsaanbod dat de stadsdiensten organiseren. Er moet met de tieners dus beter worden gecommuniceerd. Facebook is voor tieners met voorsprong het communicatiekanaal nummer één, zo blijkt ook.