23/03/2015

Eksaardenaars met afval naar Moerbeke

Algemeen nieuws In de kijker

Prima nieuws voor Moerbeke-Waas en Eksaarde: een splinternieuw recyclagepark voor de Moerbekenaars en 3.500 Eksaardenaars - Lokeren en Moerbeke stroomlijnen dienstverlening en tarieven

De burgemeesters van Lokeren en Moerbeke zijn bijzonder blij met deze doorbraak. Vanaf 1 juli kunnen 3.500 Eksaardenaars met hun afval terecht op het recyclagepark van Moerbeke. De dienstverlening en de tarieven van Lokeren en Moerbeke worden gelijkgeschakeld, en Moerbeke gaat zijn recyclagepark verbouwen. Een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen twee buurgemeenten, waar de burger beter van wordt.

Het stond in vet in de beleidsnota van Lokeren: zorgen dat de mensen van Eksaarde op het recyclagepark van Moerbeke terechtkunnen, dat voor hen veel dichter is dan dat van Lokeren. Vanaf 1 juli wordt dat realiteit, melden de burgemeesters van Lokeren en Moerbeke blij. Het recyclagepark van Moerbeke is geschikt voor het verwerken van het afval van 9.750 inwoners. De gemeente heeft zo’n 6.250 inwoners, dus blijft er capaciteit over voor ongeveer 3.500 inwoners extra. Dat worden de mensen van Eksaarde die het dichtst bij de Moerbeekse site wonen.

De dienstverlening in Lokeren en Moerbeke wordt gelijkgeschakeld. Dat wil zeggen:

  •          Lokeren en Moerbeke aanvaarden dezelfde afvalfracties, en hanteren gelijke tarieven voor de verschillende fracties
  •          het aanleveren van de eerste 500 kg is gratis in de beide gemeenten.

 

Moerbeke verbouwt

Moerbeke doet een aantal extra investeringen op het recyclagepark. Zo worden de weegbruggen en hun toebehoren aangepast, en worden er voorzieningen getroffen voor de gratis aanlevering van KGA (Klein Gevaarlijk Afval) op het recyclagepark. Lokeren betaalt zijn deel van de investeringskosten aan Moerbeke, ten belope van ruim 104.500 euro. Het Moerbeekse recyclagepark wordt uitgebaat door de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM). Lokeren betaalt aan IDM elk jaar een vergoeding voor het gebruik van het recyclagepark in Moerbeke, volgens een onderling af te spreken verdeelsleutel.

Iedereen wint

De inwoners van Eksaarde die toegang krijgen tot het recyclagepark van Moerbeke, mogen allemaal een brief in de bus verwachten om hen dat te melden. IDM zal begin mei in Moerbeke een aangepaste infofolder verspreiden over de nieuwe werking van het recyclagepark. Via controle van hun identiteitskaart krijgen de inwoners toegang. Omdat de recyclageparken van Moerbeke en Lokeren met dezelfde weegbruggen en software werken, kan dat perfect.

Niet alleen de inwoners van Eksaarde hebben baat bij dit nieuwe systeem. Ook de inwoners van Lokeren hebben winst: zij zullen minder lang moeten aanschuiven aan het recyclagepark in de Bobijnerslaan. Door een eerdere samenwerking met Lochristi daalde de kans op file aan het Lokerse recylagepark al van 48% naar 18%. Door de samenwerking met Moerbeke zal dat cijfer ongetwijfeld nog verder dalen.

En, niet te vergeten: ook voor de Moerbekenaren zit er voordeel in. Dankzij deze samenwerking kan het recyclagepark immers beter worden uitgerust. Door de financiële bijdrage van Lokeren zullen extra restfracties worden aanvaard (zoals cellenbeton en roofing). De wijkinzameling voor KGA in Moerbeke wordt afgeschaft. Voortaan zullen inwoners tijdens de openingsuren altijd met hun KGA-afval op het park terechtkunnen. Dat is een aanzienlijke verbetering, want nu gebeurt de KGA-inzameling in Moerbeke, slechts één keer om de drie maanden. Dankzij het betalend maken van het recyclagepark vanaf 500 kg (wat sowieso een wettelijke verplichting is geworden), zullen ook de misbruiken worden uitgeschakeld. Belangrijk om weten is ten slotte nog dat voor de overgrote meerderheid van de inwoners die 500 kg ruimschoots zal volstaan, en ze dus geen meerkost zullen moeten betalen.