20/04/2015

Stad stelt ontwerper aan voor fietspaden Doorslaardam

Algemeen nieuws In de kijker

Doorslaar is momenteel de enige Lokerse deelgemeente die nog geen veilige fietsverbinding heeft. Als het van de stad afhangt komt daar verandering in. In de meerjarenplanning is immers een veilig fietstraject van en naar Doorslaar, langsheen Doorslaardam, opgenomen. De stad wil alvast een ontwerper aanstellen.

Om deze fietspaden te realiseren zullen er naar alle waarschijnlijkheid onteigeningen moeten gebeuren. Dit heeft steeds een impact op het verloop en de timing van een dergelijk project. Om die reden wil de stad nu al een ontwerper aanstellen, die vervolgens een ontwerp kan opmaken waaruit duidelijk wordt waar er zal moeten onteigend worden.

Doorslaardam is gelegen op een bovenlokale functionele fietsroute. Daardoor kan het project op subsidies rekenen. Tegelijk zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om gescheiden riolering aan te leggen in de zone Veldeken-N70. Tevens zal de wegenis worden aangepakt.