03/06/2015

De stad Lokeren verkoopt

Algemeen nieuws In de kijker

De stad Lokeren verkoopt twee percelen grond in het binnengebied Eksaarde-dorp en de Kasteeldreef voor verdere (woon)ontwikkeling.

Lokeren (Eksaarde), 5e afdeling sectie B:

  1.                   Een perceel grond gekadastreerd volgens huidig kadaster nr.62/H, 3.139m² groot,
  2.                   Een perceel grond gekadastreerd volgens huidig kadaster nr.77/A, 2.850m² groot.

Verkoop uit de hand via biedingen onder gesloten omslag. Minimum biedingprijs: 718.680 euro, exclusief kosten en registratierechten. Bankgarantie bij de bieding te voegen.

De verkoopbundel is hier downloadbaar.

Meer info bij dhr.Piet Van Theemsche piet.van.theemsche@lokeren.be of telefonisch via 09 340 94 13.

Openingszitting biedingen: woensdag 1 juli 2015 om 14u30 in lokaal 2.04 van het stadhuis te Lokeren. Biedingen moeten ten laatste staande de openingszitting om 14u30 ingediend worden bij de voorzitter van de zitting. De zitting is enkel toegankelijk voor kandidaten die een bod deden. Bij meerdere regelmatige en gelijkwaardige hoogste biedingen zullen de verschillende kandidaten die een gelijkwaardig en hoogste bod hebben uitgebracht in een tweede ronde uitgenodigd worden om binnen de 10 kalenderdagen een nieuw en hoger bod uit te brengen op dezelfde wijze als in de eerste ronde.

Verplichte vermeldingen DCRO: percelen 62/H en 77/A gelegen in woongebied. Uittreksel uit plannen- en vergunningenregister dd.2/03/2015 beschikbaar in verkoopbundel. Geen dagvaarding 6.1.1. of 6.1.41-6.1.43 VCRO. Geen voorkooprecht 2.4.1. VCRO. Geen verkavelingsvergunning. Geen as-built attest.
Bodemtoestand: blanco voor beide percelen.