23/06/2015

Tweede fase heraanleg Markt

Algemeen nieuws In de kijker

Het voorontwerp voor de tweede fase van de Markt is klaar. Bedoeling is om eind van dit jaar nog een aannemer aan te stellen, zodat de werken in het voorjaar van 2016 kunnen starten.

Even de grote lijnen van de nieuwe fase:

  •          De huidige ‘straat’ voor de supermarkt verdwijnt voor doorgaand verkeer, het verkeer wordt over één grote rotonde geleid, alleen lokaal verkeer is daar nog toegelaten. De proefopstelling die daar nu is opgesteld, levert een duidelijk zicht op de verkeersbewegingen rond de supermarkt. De toestand wordt in het ontwerp licht aangepast aan de hand van de opmerkingen die zijn binnengekomen, zodat het op- en afrijdend verkeer naar de parking van de supermarkt, en leveringen met vrachtwagens, veiliger wordt gecombineerd.
    De stad gaat eerst nog een overleg met de buurt organiseren vooraleer een definitieve beslissing te nemen.
  •          De Durmeoever (=de binnenkant van de rotonde), wordt ingericht als zitruimte, door middel van een houten dek. Waar de kant van de Post eerder ‘stenig’ is, wordt deze zijde ietwat groener: met oeverbeplanting langsheen het water, het houten dek daarlangs en verschillende bomen in de resterende verharding. De stad creëert er een plek waar de ‘stenen’ Markt en de groene Durmeoever elkaar vinden, een kruispunt waar men kan kiezen tussen het leven en de gebouwen op de Markt of de rust en het groen in het park of langs de Durme.
  •          De zone vanaf de bestaande bomenrij (platanen) tot de gevels wordt ingericht als voetpadzone, die overrijdbaar is zodat je de supermarkt vlot kan blijven bereiken. Tussen de bomen verdwijnt het grind. Het wordt vervangen door groen (gras of lage beplanting). Er worden ook banken of andere zitelementen geplaatst. Langsheen de de gevels komt er een voetpadzone in kasseien (cfr. zone tussen stadhuis en post) waar de mogelijkheid bestaat om terrassen te plaatsen.
  •          Er komt ook een fietsverbinding tussen de Durmedijk (kant Prosper Thuysbaertlaan) en het fietspad in het Joséphine Charlottepark. Dit nieuwe dubbelrichtingsfietspad zal tussen de rotonde en de bomenrij (platanen) aangelegd worden. Op die manier kunnen fietsers en wandelaars via een ‘groene as’ van het park naar de dijk en omgekeerd zonder zich te moeten mengen tussen het verkeer op de rotonde.

 

De Durmedijken, geliefkoosd fiets- en wandeltraject voor talloze Lokeraars

De Durmedijken hebben een belangrijke recreatieve functie in onze stad, en zorgen voor eindeloos veel fiets- en wandelplezier. Om het comfort van fietsers en wandelaars nog te verhogen, werkt de stad aan drie projecten. 

-          Fietspad langs het Joséphine Charlottepark: de dienst openbare werken onderzoekt welk materiaal gebruikt kan worden om het bestaande fietspad te renoveren. De voorkeur gaat uit naar een halfverharding (iets als grind, gebroken puin of gebroken natuursteen, bijvoorbeeld), maar het is uiteraard de bedoeling om een onderhoudsvriendelijke oplossing te vinden. De diensten zullen de eerstkomende weken de plannen finaliseren zodat dit dossier eind 2015 kan worden opgestart.

-          Stuk fietspad tussen Gasstraat en spoorwegbrug: daar ligt momenteel geen fietspad, de fietsers en wandelaars gebruiken de onverharde berm/dijk. De stad wil dat stuk verharden (in asfalt, zoals het vervolg van het jaagpad) en heeft daarvoor een bouwaanvraag ingediend. Hopelijk wordt de bouwvergunning kort na de zomer verleend, zodat de werken in het najaar kunnen opstarten.

-          Aanleg jaagpad tussen Veerstraat en Daknambrug (Gentdam): zie schets hierbij. In samenwerking met de nv Waterwegen en Zeekanaal plant de stad de doortrekking (= 2e fase) van het jaagpad op de dijk van de Durme tot in Daknam. De eerste plannen zijn hiervoor opgemaakt en besproken. Het jaagpad is voorzien om aan te leggen in halfverharding en niet in asfalt zoals in het eerste stuk.

Planning is hier om het dossier in het najaar rond te krijgen. De gunning is dan voorzien in de winter zodat kort na de winter met de werken kan worden gestart.

Download hier het plan.