24/06/2015

Lokeren zet in op duurzaam vervoer

Algemeen nieuws In de kijker

Lokeren wil tegen 2020 de uitstoot van CO² met één vijfde verminderen. Dat is een bijzonder ambitieus plan. De stad zet dus volop in op groene mobiliteit. Het bestuur investeert in Blue-bikefietsen, die je aan het station kunt huren. En voorts wil de stad weten of de Lokeraars interesse hebben in Cambio, een manier van autodelen. Twee initiatieven die het ‘naturel’ in Lokerens logo nog wat meer in de verf zetten.

Het engagement om de CO²-uitstoot in Lokeren drastisch te verminderen, staat in het ‘Burgemeestersconvenant’, dat in de hele regio door de gemeenteraden werd goedgekeurd, ook in Lokeren. Die ambitieuze doelstelling kan maar worden gehaald als iedereen zijn steentje bijdraagt, en er op diverse domeinen tegelijk wordt gewerkt: bouwen en wonen, energie, economie en landbouw, en mobiliteit. Het stadsbestuur wil alvast inzetten op duurzame verplaatsingen. Daarom investeert de stad in de Blue-bikefietsen die je aan het station kunt huren. Daarnaast wil de stad bij de bewoners ook peilen of, en in welke mate, ze interesse hebben in Cambio, een vorm van autodelen.

Blue-bike, een fiets oppikken aan het station met de hulp van de stad

Blue-bike heeft mooie, helblauwe, zeer herkenbare uitleenfietsen staan aan het station. Abonnees van deze dienst kunnen die ontlenen, in Lokeren en elders. Dat kost normaal 3 euro per gebruiksbeurt. Maar de stad legt met de glimlach één euro bij, en ook de Vlaamse overheid komt met één euro over de brug, zodat de gebruiker voor de luttele som van één euro een hippe, handige fiets kan ontlenen.

Blue-bike wil het fietsgebruik stimuleren, vooral in voor- en natransport met een ander vervoersmiddel. In Lokeren focust de organisatie dus in de eerste plaats op de treingebruiker. Je komt aan in het station en je kunt voor één euro overal naar toe waar je wilt (shopping, recreatief fietsritje, vriendenbezoek, zelfs zakenverplaatsing). Heel belangrijk: ook bedrijven zullen een abonnement kunnen nemen, zodat de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen E 17/1, 2 en 3 via het openbaar vervoer gecombineerd met uitleenfietsen, mogelijk wordt.

Vorig jaar werden al 633 Blue-bikeritten geteld in Lokeren. Met het derdebetalerssyteem (stad en Vlaamse overheid betalen mee) zal het gebruik naar alle verwachting nog aanzienlijk stijgen. De stad plant met Blue-bike een promotiecampagne.

Autodelen met Cambio: wie heeft interesse?

Momenteel kan men al in 31 steden en gemeenten 721 Cambiovoertuigen gebruiken. Cambio volgt het principe van autodelen. Meerdere personen gebruiken hetzelfde voertuig, dat op een vaste locatie staat. Wie aansluit bij Cambio kan met een chipkaart zo’n Cambioauto meenemen, wanneer en voor zo lang hij/zij dat wil. Cambio zorgt voor onderhoud en administratie, en houdt de voertuigen proper.

Je reserveert telefonisch of via internet de gepaste wagen en je haalt de wagen op de gereserveerde plaatsen met de chipkaart af. Na de rit parkeer je de wagen terug op de plaats waar je hem hebt opgepikt. Als klant van Cambio kun je ook de voertuigen in andere Cambiosteden gebruiken. Gebruikers betalen enkel voor de eigenlijke rit; onderhoud, herstellingen en verzekeringen horen daar niet bij. Meer info op www.cambio.be.

Om te zien of er in Lokeren een draagvlak is voor Cambio, zal de stad peilen naar de interesse bij de Lokerse bevolking. Ten eerste om in te schatten hoeveel gebruikers er zouden kunnen zijn, en ten tweede om de meest geschikte locatie van de standplaats voor de Cambiowagens te bepalen. Dus voor wie het beu is om te betalen voor een auto die amper wordt gebruikt, of een alternatief zoekt voor een tweede wagen, of slechts sporadisch een auto nodig heeft: laat weten aan de dienst Mobiliteit van de stad Lokeren of Cambio iets voor u is. Bel of mail mobiliteitsambtenaar Jeroen Rottiers, 09 340 94 59, jeroen.rottiers@lokeren.be, en vermeld uw naam en de straat waarin u woont