01/07/2015

Renovatiekuur voor stationsomgeving

Algemeen nieuws In de kijker

De stad maakt werk van een betere ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving. Het gebied heeft veel potenties, maar die komen onvoldoende uit de verf. De stad wil vooral de bereikbaarheid van de stationsomgeving verbeteren, en de link van het gebied met de Durme en Park ter Beuken sterker maken. Het stadsbestuur heeft van de Vlaamse overheid een subsidie gekregen om met deskundige begeleiding een visie en een concept te kunnen ontwikkelen.

Een jury zal zich buigen over de diverse ontwerpen die zijn ingediend door de bureaus die kandidaat zijn om het concept en het proces van de herontwikkeling van de stationsomgeving te begeleiden. Om het gebied even te situeren: de stationsomgeving ligt ten noorden van de Markt, en staat via de Stationsstraat rechtstreeks in verbinding met de Markt. In het gebied zijn veel verschillende functies met elkaar verweven. Dat is in de eerste plaats de functie van mobiliteitsknooppunt, met het NMBS-station en het busstation van De Lijn. Verder heeft het gebied ook parkeergelegenheden, waardevolle historische gebouwen, enkele scholen, een park, een recreatiegebied. Het omvat ook een winkelgebied, en is omwille van zijn functionele ligging heel geschikt voor kleinhandelsactiviteiten.

Het projectgebied, waarbinnen de herontwikkeling zich zal afspelen, omvat het Stationsplein met het busstation en de parking gelegen tussen de Groendreef en de Durme, het station, de sporen en de achterliggende parking, het Park ter Beuken tot aan de Durme, de site van de oude matrasfabriek en villa Geurts, de geklasseerde kunstacademie met de bijhorende parktuin.

Masterplan

De gronden binnen het projectgebied zijn in eigendom van de stad, NMBS en Infrabel.

In 2011 is voor de stationsomgeving een masterplan uitgetekend i.s.m. Infrabel en EIS. Het is de bedoeling om met de conceptsubsidie het masterplan te actualiseren, te verdiepen en in te passen in de ruimere herwaardering van dit gebied.

Het is de ambitie van de stad om de landschappelijke potenties van de Durmevallei en het Park Ter Beuken maximaal te benutten, in combinatie met het versterken van de stationsfunctie en de bereikbaarheid. Verder is het van belang om toekomstgericht ook de aansluiting van het projectgebied met de omringende stadsdelen te versterken. Deze omliggende stadsdelen omvatten verschillende belangrijke stedelijke functies, zoals wonen, kleinhandel, horeca, onderwijs, en brandweer ten zuiden van het station, en kunstacademie, park en wonen ten noorden van het station.