02/07/2015

Oprittencomplex Zelebaan komt dichterbij

Algemeen nieuws

Met het nieuwe bedrijventerrein E 17/4 krijgt de economische dynamiek in Lokeren een enorme boost. Alle gronden behalve twee zijn aangekocht. Het project zit al volop in de ontwerpfase.

De aankoop van de gronden die nodig zijn om het nieuwe bedrijventerrein E 17/4 aan te leggen, is bijna helemaal rond. Voor twee percelen kon met de grondeigenaar geen akkoord worden bereikt. De stad start voor die percelen een gerechtelijke onteigeningsprocedure op. E 17/4 is in totaal 62,24 ha groot, een bufferzone langs de Bredenhoekstraat en de Nieuwe Straat inbegrepen. 48,5 ha daarvan is verkoopbaar bedrijventerrein.

Enkele weken geleden stelde de stad al een studiebureau aan – ANTEA - om een ontwerp van de inrichting en de wegenis van het nieuwe bedrijventerrein te maken, en het belangrijke project verder op te volgen. Een eerste conceptschets werd al gemaakt, en zal de komende weken worden besproken en verder verfijnd.

Het langverwachte op- en afrittencomplex aan de Zelebaan komt er 

De op- en afrit van de E 17 op de Zelebaan is al jaren een knelpunt op vlak van verkeer. De bedrijventerreinen E 17/2 en 3 brengen veel vracht- en ander verkeer mee, dat door een woonbuurt moet om de bedrijven te bereiken. Het Vlaamse Gewest (eigenaar en beheerder van de Zelebaan) plant daar al jaren een op- en afrittencomplex met een directe toegang tot de bedrijventerreinen. Dat dossier werd – eindelijk – definitief goedgekeurd door de Vlaamse administratie. Het gewest werkt de aanbestedingsplannen en –documenten nu verder af, en verwacht daarmee klaar te zijn tegen het einde van het jaar. De uitvoering start februari 2017. Nutsmaatschappijen zullen al voorbereidende werken doen in de loop van het najaar 2016. Aangezien deze werken in de berm gebeuren, zal de hinder eind 2016 meevallen.

Downloads

Plan 1 
Plan 2
Plan 3
Plan E17/4

(update 19/9/2016)