16/11/2015

Verkoop bouwgrond Oude Vismijn

Algemeen nieuws In de kijker

De STAD LOKEREN verkoopt onder voorwaarden
Een perceel bouwgrond op de Oude Vismijn voor verdere (woon)ontwikkeling.

Lokeren, 3e afdeling sectie D deel van nr.903/L, met een oppervlakte van 1.704,36m² zoals aangeduid op het metingsplan van 25 juli 2014 opgemaakt door mevr.Saskia Mijnendonckx, landmeter van de stad Lokeren.

Verkoop onder voorwaarden uit de hand via biedingen onder gesloten omslag:

-          Minimum biedingprijs: 950.000 euro, exclusief kosten en registratierechten. Bankgarantie bij de bieding te voegen.

-          Ontwerp projectvoorstel conform de projectdefinitie.

Toewijzing gebeurt aan de hand van twee criteria nl. het ontwerp projectvoorstel en het financieel bod. Elk criterium is goed voor 50% van de totale beoordeling.

Verkoopbundel met onder andere de verkoopprocedure, wijze van inschrijven en de verkoopsvoorwaarden, is beschikbaar op de website via deze

Openingszitting biedingen:
donderdag 3 december 2015 om 14u in de raadzaal van het stadhuis te Lokeren. Biedingen moeten ten laatste staande de openingszitting om 14u ingediend worden bij de voorzitter van de zitting. De zitting is enkel toegankelijk voor kandidaten die een bod doen.

Verplichte vermeldingen DCRO:
perceel 903/L gelegen in woongebied. Uittreksel uit plannen- en vergunningenregister dd.2/03/2015. Geen dagvaarding 6.1.1. of 6.1.41-6.1.43 VCRO. Geen voorkooprecht 2.4.1. VCRO. Geen verkavelingsvergunning. Geen as-built attest.

Als bijlage vindt u alvast het metingsplan alsook een sfeerbeeld van de huidige toestand van het perceel.

Belangrijke mededeling:

Het basisontwerp moet voldoen aan de restricties van het geldende BPA zoniet wordt het totale bod uitgesloten voor verdere beoordeling. De inschrijver mag wel haalbare suggesties/varianten in zijn ontwerp voorstellen die binnen de mogelijkheden van de CODEX RUIMTELIJKE ORDENING realiseerbaar zijn (maw via een eventuele afwijking van de BPA voorschriften).

Downloads

Verkoopbundel