02/07/2015

Windekindparking zegen voor buurt

Algemeen nieuws In de kijker

De stad Lokeren maakt werk van een nieuwe parking op de locatie van de vroegere school Windekind, in het binnengebied tussen Kazernestraat en H.-Hartlaan. Daar zal de buurt zeer blij mee zijn, want de parkeerdruk is aanzienlijk. Een klein deel van de schoolgebouwen gaat al tegen de grond voor deze eerste fase van de parking, die aangelegd wordt op de vroegere speelplaats. Het grootste deel van het schoolgebouw wordt gesloopt in een latere fase.

Het deel van het stadscentrum ten zuiden van Luikstraat en Lindestraat is heel dicht bebouwd. En het omvat een grote schoolcampus, met zowel een lagere als een secundaire school. Gevolg is dat de buurt kreunt onder de parkeerdruk. De stad Lokeren heeft enkele jaren geleden al de site van de vroegere school Windekind aangekocht, met de bedoeling die druk te laten dalen, en de buurt op te waarderen. Een ruime publieke parking is een belangrijk deel van dat plan.

De stad is klaar om de eerste fase van die parking aan te vatten. Om de parking aan te leggen, moet het vroegere schoolgebouw en zijn bijgebouwen worden gesloopt. Voor deze eerste fase van de parking moet slechts een klein deel van de schoolgebouwen worden gesloopt. De rest van de vroegere schoolgebouwen gaat in een latere fase tegen de grond. De openingen die in de gevel zullen vrijkomen na de sloop, worden afgewerkt met een smaakvolle houten gevelbekleding.

Toegang

In deze eerste fase zal de parking toegang krijgen via de H.-Hartlaan. Er komen 65 parkeerplaatsen, waarvan twee plaatsen voor mindervaliden. De mooie, imposante bomen op de vroegere speelplaats – een beuk en een linde – mogen blijven staan, de twee berken die er groeien gaan weg.

De parking wordt aangelegd in betonstraatstenen. De muur die het terrein afbakent, blijft staan.