03/07/2015

Nieuwe, veilige fietsverbindingen

Algemeen nieuws In de kijker

Lokeren is een echte fietsstad. En dat is absoluut nodig, met al die schoolgaande jeugd. De stad werkt verder aan vlotte fietsverbindingen, die fietsen niet alleen veilig maken, maar ook ontspannend en prettig. Drie belangrijke realisaties die op stapel staan zijn: een fietstunnel onder de spoorweg ter hoogte van Spoelekerk, de heraanleg van de schoolomgeving Heiende, en een fietspad naar Lochristi, langs de spoorweg.

Onder de sporen door: door de tunnel naar Stedelijke Basisschool Spoele

Lokeren-Zuid (het stadsdeel ten zuiden van de ringweg) ontwikkelt zich in snel tempo. Veilige fietsverbindingen zijn daar op vlak van mobiliteit een prioriteit. De Stedelijke Basisschool Spoele daar trekt een massa leerlingen aan, je hebt er de kerk en uitgestrekte woonwijken: om die allemaal vlot en veilig toegankelijk te maken, komt er een rechtstreekse verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Jozef De Veusterstraat en de bovenlokale fietsroute naar Zele aan de andere zijde van het spoorwegtalud.

Onder de spoorlijn komt een fietserstunnel. Deze tunnel zal een veilige verbinding vormen voor vele gebruikers. Een zeer groot deel van de kinderen van de basisschool Spoele woont immers aan de andere kant van de spoorweg. Een vrij ruim aantal komt met de fiets naar school. De huidige verbinding via de Bokslaarstraat en Driesstraat is omwille van de verkeerdrukte en de haakse bochten zeker niet ideaal. Voor deze leerlingen zal de fietstunnel een veel veiligere optie zijn. Via het fietspad Zele–Lokeren en de doorsteek door de stadsverkaveling tot ver in de Driesstraat zullen veel woningen vlot en vlot bereikbaar zijn. De fietstunnel zal het fietsgebruik van en naar de school verder stimuleren. En zo ook de autoverplaatsingen en de daaruit voortvloeiende verkeersoverlast in de wijk Spoele beperken, een belangrijk voordeel.

Ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen van het woonuitbreidingsgebied, betekent deze doorsteek naar het fietspad Lokeren – Zele een enorme meerwaarde. Infrabel zal de fietstunnel aanleggen en bekostigen, mits de spoorovergang in de Driesstraat wordt geschrapt. Deze maatregel valt onder de plannen van de NMBS/Infrabel om minder gebruikte overwegen te schrappen. Gemotoriseerd verkeer zal bij afschaf van de spooroverweg Driesstraat gebruik moeten maken van ofwel de overweg Bokslaarstraat/Bakkerstraat of de tunnel onder de sporen ter hoogte van Spoele/Lokerhoutstraat.

Voor fietsers en voetgangers zou er na afschaf van de spooroverweg Driesstraat een te grote afstand worden gecreëerd om de sporen te dwarsen (1.120 meter). De nieuwe fietstunnel aan de kerk Spoele kan de barrièrewerking van het spoor beperken. In de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel worden de taak- en de kostenverdeling voor de aanleg van de fietsinfrastructuur omschreven. Infrabel neemt de kosten voor de werken inzake de fietstunnel voor zijn rekening. De kosten voor de aanleg van de fietsinfrastructuur naar de tunnel vallen ten laste van de stad. De verbinding vanaf de Jozef De Veusterstraat tot de tunnelmond loopt grotendeels over het perceel van de kerkfabriek. Een aankoop van die gronden (+/- 400 m²) is daarbij nodig.

Omdat in de Driesstraat buurtweg nr. 24 loopt, die de sporen ter hoogte van de overweg dwarst, wordt die gedeeltelijk afgeschaft. Dat kan, want de nieuwe verbinding voor zachte weggebruikers vormt een veilig en vlot alternatief voor die oversteek. Infrabel zal de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 24 afhandelen.

Heraanleg van de schoolomgeving Heiende als aantrekkelijk en veilig fiets- en voetgangersgebied

Heiende mag zich verheugen in uitgebreide aandacht van de stad Lokeren en de Vlaamse overheid, die de wijk een stevige facelift zullen geven.

De Vlaamse overheid (Administratie Wegen en Verkeer- AWV) plant onderhoudswerken tussen de twee verkeersplateaus in Heiende. De oude verharding wordt vervangen door een nieuwe asfaltlaag. Gedaan dus met putten en plassen. Op vraag van de school wordt ook meer ruimte gecreëerd op het voetpad aan de overzijde van de schooluitgang. Aan de bushalte naast de kerk komt een verhoogd uitstapplatform. Heel goed nieuws allemaal.

Alleen zijn door die heraanleg negen parkeerplaatsen niet meer rechtstreeks bereikbaar. Handelaars, kerkbezoekers en verenigingen uit Heiende vragen voldoende parkeergelegenheid. Daarom heeft de stad naar een oplossing gezocht. Met akkoord van de kerkfabriek zal er een klein wegje worden aangelegd om de negen parkeerplaatsen langs achter in- en uit te rijden.

Volgend op de werken van AWV op de gewestweg, plant de stad de aanleg van voetpaden in het eerste deel van de Gaverstraat. Dan kunnen voetgangers ook daar comfortabel wandelen.

Met het fietspad van Lokeren naar Lochristi komt de fietssnelweg van Gent naar Antwerpen weer wat dichterbij

Vanaf de Touwstraat kan men nu al langs de spoorlijn tot in Oudenbos fietsen. Nu de stad over alle nodige gronden beschikt, zal ook de verbinding tussen Oudenbos (Nieuwe Stationsstraat) en Beerveldestation door de provincie aangelegd worden. Zo komt de volledige realisatie van de fietssnelweg van Gent over Lokeren naar Sint-Niklaas en Antwerpen langzaamaan dichterbij.

Ook richting Zele zal er binnenkort een veilig dubbelrichtingsfietspad worden aangelegd in de Heikantstraat. Dan zal men veel veiliger vanaf de Brandstraat tot onder de brug van de E17 naar Zele kunnen fietsen.