26/08/2015

Woonzorgcentra Lokeren en Moerbeke onder 1 directie

Algemeen nieuws In de kijker

De voorzitters van het OCMW van Lokeren en Moerbeke leggen gelijktijdig op donderdag 27 augustus aan hun Raad een voorstel voor om hun woonzorgcentra in de toekomst onder één en dezelfde directie te brengen. Het gaat om 3 woonzorgcentra, met name Ter Durme in Lokeren, Hof van Eksaarde in Lokeren (Eksaarde) en Ter Moere in Moerbeke.

Aanleiding is enerzijds de nakende pensionering van de rusthuisdirecteur Ivo Wilssens in Moerbeke en anderzijds het feit dat huidige logistiek directeur Freddy Apers in Lokeren een andere belangrijke functie binnen het OCMW zal betrekken, maar buiten het Woonzorgcentrum.

Door de goede contacten tussen de beide OCMW’s werd hierin onmiddellijk een opportuniteit gezien tot samenwerking en versterking.

Beide OCMW’s willen nu 1 nieuwe algemeen directeur gezamenlijk aanwerven. Deze nieuwe algemeen directeur zal naast dagelijks verantwoordelijke in Ter Moere ook het geheel van de 3 woonzorgcentra aansturen en er leiding geven. Hij of  zij  zal o.m. instaan voor de contacten met de beide politieke besturen, voor het financieel beheer en voor het algemeen personeelsbeleid in de 3 woonzorgcentra.

Daarenboven worden ook de 2 andere bestaande directiefuncties in Lokeren mee opgenomen in de herstructurering en zullen zij ook overkoepelend gaan werken.  Huidig dagelijks verantwoordelijke voor Ter Durme Bert Wouters, wordt verantwoordelijk voor de facility, de keukens en alle investerings- en aankoopdossiers van de 3 woonzorgcentra.  Verder wordt Ria Coppens  die dagelijks verantwoordelijke is in Hof van Eksaarde, bevoegd voor o.m. de zorg en het opnamebeleid in de 3 woonzorgcentra samen.

De beide OCMW raden behouden wel hun volledige autonomie voor het beheer van hun eigen woonzorgcentra. Zo blijven zij elk bevoegd om bv. de ligdagprijs vast te stellen, om de opnames goed te keuren ed…

De bedoeling die de OCMM - voorzitters Luc De Block (Lokeren)  en Rudy Van Megroot (Moerbeke) bij deze samenwerking hebben, is van tweeërlei aard :

In de eerste plaats is er een nog verdere kwaliteitsverbetering van de dienstverlening te verwachten. In plaats van 3 directeurs die zich elk voor hun eigen woonzorgcentrum met alle taken en dikwijls met dezelfde problemen moeten bezighouden, worden zij nu elk door overkoepelend te werken bevoegd voor gespecialiseerde domeinen.  Die specialisatie moet ongetwijfeld tot betere kwaliteit leiden.

Daarnaast is er ook een economisch voordeel, waardoor de beide OCMW’s  hun woonzorgcentra beter willen wapenen voor de toekomst.  Vanaf 2016 ramen het OCMW van Lokeren en Moerbeke door deze herstructurering respectievelijk 47.000 EUR en 33.000 EUR belastinggeld te besparen en nogmaals : dit gekoppeld aan een kwaliteitsverbetering.

Beide voorzitters verwachten ook dat door deze overkoepelende directie en vanuit de dynamiek die dit zal teweeg brengen er meer afstelling, uitwisseling en optimalisering van de woonzorgcentra van de beide gemeenten op gang zal komen.  De personeelsleden van de 3 betrokken woonzorgcentra moeten zich absoluut niet ongerust maken. Voor hen verandert er hierdoor niets aan hun bestaande statuut of tewerkstelling.

Deze samenwerking interfereert niet met de oefening die lopende is voor de oprichting van een Waas Zorgbedrijf.  De samenwerking Lokeren – Moerbeke kan zowel binnen, als buiten een eventueel toekomstig Waas Zorgbedrijf een plaats hebben.   Wel lijkt het evident dat door deze samenwerking Lokeren en Moerbeke in de toekomst zullen beslissen om ofwel samen in dit Waas Zorgbedrijf te stappen OF om er samen niet in te stappen.

De beide voorzitters vonden echter de opportuniteit die zich thans voordoet te groot om nog langer te wachten met samenwerking in functie van het al dan niet opstarten van een Zorgbedrijf.