06/10/2015

Huldeboek voor Georges Anthuenis

Algemeen nieuws In de kijker

Voormalig schepen en burgemeester van Lokeren Georges Anthuenis, die ook gedurende vele jaren lid was van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, bereikte op 9 augustus jongstleden de leeftijd van 80 jaar. Voor de Stad Lokeren vormde deze verjaardag de aanleiding om een huldeboek uit te geven over en voor haar ereburgemeester. Het boek is een co-productie van het Stadsarchief van Lokeren en het Liberaal Archief (Gent).

 

De inhoud van deze publicatie ziet eruit als volgt:

Georges Anthuenis, ons vader door Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren en zijn zus Martine

Sociaal-liberalisme in Lokeren door Rudi Henderickx, gewezen OCMW-voorzitter Lokeren

Lokeren: het stadsbeleid van CVP en PVV in de bestuursperiode oktober 1977-september 1982 door Hilaire Liebaut, historicus en oud-burgemeester van Lokeren

De joviale ernst van de dienstvaardigheid door Herman De Croo, Minister van Staat

Herinneringen aan de verkiezingsstrijd van 1994 en het burgemeesterschap van Georges Anthuenis door Kris De Beule, gewezen gemeenteraadslid te Lokeren en wetenschappelijk medewerker van het Liberaal Archief

Twee maal twaalf vragen voor één echtpaar door Nico Van Campenhout, stadsarchivaris van Lokeren

Mijn broer door Aimé Anthuenis, broer en gewezen voetbalcoach

Een loyale coalitiepartner door Marc De Gryze, ere-schepen van Lokeren en voorzitter van de Stedelijke Erfgoedraad van Lokeren

Enkele impressies over Georges Anthuenis door Jérôme Van Doorslaer, schepen te Lokeren

Indrukwekkend dienstbetoon als wandelend uithangbord van het Lokerse sociaal liberalisme door Roni De Waele, nationaal voorzitter Liberale Mutualiteiten

Georges Anthuenis, een doener die voor ‘Solidariteit voor het Gezin in geen tijd het verschil maakte in Lokeren en omstreken door Edith Devriendt-Van Cauwenberge, stichtster van de vzw Solidariteit voor het Gezin

Dit boek, dat de titel “’t Is niet nodig bescheiden te blijven. Georges Anthuenis 80” meekreeg, kost 15 euro, eventueel vermeerderd met 4 euro verzendingskosten indien het moet worden opgestuurd. Het bedrag van 15 of 19 euro dient voor 16 oktober te worden gestort op het rekeningnummer BE 18 0017 5344 6465 van de ‘Feitelijke vereniging Huldeboek Georges Anthuenis’ (Veldeken 2, 9160 Lokeren), onder vermelding “Huldeboek Geoges anthuenis”. Het boek kan  - mits het vertonen van het bewijs van storting - vanaf maandag 26 oktober 2015 worden opgehaald in het Stadhuis, het Stadsarchief, het Stadsmuseum, het Infopunt Toerisme, de Stedelijke Openbare Bibliotheek en de Liberale Mutualiteit van Lokeren en in het Liberaal Archief (Gent). 

 

Info: Stadsarchief Lokeren (Torenstraat 1A, 9160 Lokeren; tel. 09/3405061; e-mail: stadsarchief@lokeren.be).