30/09/2015

Ondersteuning voor mantelzorgers

Algemeen nieuws In de kijker

Psychologische ondersteuning voor de mantelzorger
Project in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen

Zorgen voor een zieke oudere, een ziek familielid: sommige mensen doen het vanzelf, anderen moeten het door omstandigheden doen en nog anderen hebben er veel vragen over.

Dit najaar hebben de 5 centra voor geestelijke gezondheidscentra in Oost-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om drie bijeenkomsten te organiseren voor mantelzorgers. 

Naast de vragen naar informatie die mantelzorgers hebben, is het ook zinvol om stil te staan bij wat hij of zij voelt en denkt.

In een eerste bijeenkomst gaan we in op het thema erkenning. We bespreken wat er allemaal komt kijken bij het 'zorgen voor', welke rollen een mantelzorger vervult en welke keuzes men als mantelzorger kan maken.  In de tweede bijeenkomst komt het thema 'krachtbronnen'aan bod: welke zaken laten je op adem komen, waar put je kracht uit en hoe hou je het vol?  In de laatste bijeenkomst gaan we in op de balans tussen draagkracht en draaglast, meerbepaald hoe je een evenwicht kan vinden tussen zorgen voor een ander enerzijds, het zorgen voor jezelf anderzijds en hoe je weet wanneer je moet bijtanken. Ervaringen van andere mantelzorgers kunnen hierbij inspireren. De bijeenkomsten zijn informatief en ondersteunend.

Als mantelzorger kan je ervoor kiezen om in te schrijven op de drie sessies, maar het is ook mogelijk om één sessie of twee sessies te volgen, naargelang je mogelijkheden. Kom gerust eens luisteren!

Inschrijven kan via het Zorg Ouderenteam van CGG De Drie Stromen en CGG Waas en Dender, op het nummer 09/348 91 42 of via e-mail zorgouderenteam@cgg.dedriestromen.be.

De sessies zijn gratis en er wordt een pauze met koffie en een koekje voorzien tussenin.

 

Data:

Bijeenkomst 1

13.10.2015 van 14u tot 16u

WZC Ter Engelen

Polderstraat 4-6

9160 Lokeren

 

Bijeenkomst 2

27.10.2015 van 14u tot 16u

Sociaal Huis Lokeren

Lepelstraat 4

9160 Lokeren

 

Bijeenkomst 3

17.11.2015 van 14u tot 16u

Ontmoetingscentrum De Moazoart

Krekelstraat 9

9160 Lokeren