27/10/2015

Gebruik gratis bloempotpinnen

Algemeen nieuws In de kijker

De dagen van Allerheiligen en Allerzielen, zijn traditioneel dagen waarop de begraafplaatsen druk bezocht worden en waar de mensen de dag zelf en dagen vooraf, hun bloempotten komen ingraven voor het graf van hun overleden dierbare. De putten in het gras, beschadigen evenwel blijvend het grasveld en de wegels waardoor de begraafplaatsen er zeer hobbelig bij liggen en het uitzicht minder fraai oogt.

Om dit in de toekomst te vermijden, zouden wij beroep willen doen op ieders medewerking en u willen sensibiliseren de bloempotten niet meer in te graven. Om te vermijden dat de bloempotten omwaaien zal de stad gratis ‘bloempotpinnen’ aanbieden. Met zo'n ijzeren pin van 50 centimeter kan je de bloempot in de bodem vasthechten. De pot kan gefixeerd worden door hem in het midden te doorprikken dan wel door 2 pinnen aan te brengen aan de zijkant van de pot.

Iedereen kan gratis een beroep doen op de ijzeren pinnen, die verkrijgbaar zijn aan de ingang van de begraafplaatsen. Een bijkomend voordeel is dat, indien de bloempotten bovengronds vastgepind zijn, ze makkelijker te verwijderen zijn door de groendienst en dat de grasperken en de wegels op de begraafplaatsen mooi van uitzicht blijven.

Mogen wij rekenen op uw medewerking en mogen wij u verzoeken om geen bloempotten meer in de grond te planten maar gebruik te maken van de bloempotpinnen die ter beschikking worden gesteld op de verschillende begraafplaatsen. 

pin