09/11/2015

Vlaamse renovatiepremie vernieuwd

Algemeen nieuws In de kijker

Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Vanaf 1/12/2015 kan opnieuw de renovatiepremie aangevraagd worden.

Het maximale premiebedrag blijft 10.000 €. De uitbetaling van de premie wordt wel verdeeld over 2 aanvragen. Zo krijgt u meer tijd om de werken uit te voeren.

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën. Per categorie kan u 20 of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen terugkrijgen. Het percentage is afhankelijk van het inkomen. Hierbij geldt het inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum.

De premie aanvragen kan pas na voltooiing en facturering van de werken. Opgelet facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar!

Meer info over de voorwaarden en de bedragen vindt u terug op de website www.wonenvlaanderen.be onder de rubriek ‘premies’.

Overgangsmaatregel

Voor wie de oude premie niet meer kon aanvragen, is er nu een overgangsmaatregel voorzien. Deze maatregel geldt voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst.

Tot 1/02/2016 kunnen aanvragen worden ingediend onder de voorwaarden van het oude stelsel. Ook die voorwaarden vindt u terug op de website www.wonenvlaanderen.be.

Mensen die een aanvraag willen doen, komen best vanaf 1 december langs op de dienst huisvesting, op de 1ste verdieping van het stadhuis. Breng zeker al uw facturen, ondertekende offertes en uw aanslagbiljet mee.

Voor wie een aanvraag doet volgens de oude regeling, telt het inkomen van 3 jaar terug! Voor aanvragen in 2015 moet u dan nog het inkomen van 2012 bekijken (aanslagjaar 2013).


Meer info op de website www.wonenvlaanderen.be of bij Ans Quintelier en Laura D’Hossche, dienst huisvesting van de stad (mail huisvesting@lokeren.be, tel. 09/340.94.73).