30/11/2015

Lokeren laat gemeentebelasting dalen

Algemeen nieuws In de kijker

Het is zonder meer historisch te noemen: voor de tweede bestuursperiode op rij laat Lokeren de gemeentebelasting dalen met een halve procent. Vanaf inkomstenjaar 2016 bedraagt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Lokeren slechts 7 procent. Zo’n acht jaar geleden liet de stad de belasting al dalen van 8% naar 7,5%. Lokeren fietst daarmee resoluut tegen de economische en politieke trend in, en bewijst dat de stad financieel kerngezond is. Goed nieuws voor de Lokerse burger, dus.

De moeilijke economische tijden bewegen veel stads- en gemeentebesturen ertoe om de lasten voor de burger te verhogen, en/of hun investeringen terug te schroeven. Maar Lokeren bewijst dat het ook anders kan. De tweede belastingdaling in acht jaar tijd is mogelijk gemaakt door een zuinig en efficiënt beleid, dat jarenlang consequent is volgehouden. De resultaten daarvan zijn duidelijk:

 • de schuldenlast is de afgelopen jaren gestadig gedaald, en gaat nog altijd in dalende trend. In twintig jaar tijd is de schuldenlast van Lokeren nooit zo laag geweest.
 • De belastingen liggen in Lokeren lager dan het gemiddelde van Oost-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest. Dat geldt zowel voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (Vlaams gemiddelde is 7,3%, Lokeren vanaf 2016 7%) als voor de onroerende voorheffing (Vlaams gemiddelde is 1400 opcentiemen, Lokeren heft 1250 opcentiemen).

Steeds meer schuldenvrij

Oost-Vlaamse steden en gemeenten besteden gemiddeld 1/3de van hun exploitatie-uitgaven aan de afbetaling van schulden. In het Vlaamse gewest is dat gemiddeld 1/4de. Lokeren zit daar ver onder. De laatste tien jaar daalde dat cijfer in Lokeren van 12,98% tot amper 3,11% in 2015. In euro’s betekende dat voor 2005 nog een afbetalingslast van 4,15 miljoen euro. In 2015 is dat nog 1,5 miljoen euro.

Droge cijfers misschien, maar in mensentaal uitgedrukt betekent het dat het stadsbestuur 3 miljoen euro extra heeft om te investeren en mee te werken.

Weliswaar staan voor de investeringen tot het einde van de bestuursperiode leningen a rato van 19 miljoen euro gebudgetteerd. Daardoor zal de afbetalingslast tegen 2019 weer licht stijgen, tot 4,35%. Maar dat zal slechts tijdelijk zijn, als de verkoop van de bedrijventerreinen begint, zullen we die weer zien dalen.

Investeringen blijven hoog

Ook wat investeringen betreft, zit Lokeren bij de beste leerlingen van de klas, boven het gemiddelde van andere steden en gemeenten. In elf jaar tijd, van 2004 tot en met 2014, heeft Lokeren 100 miljoen euro uitgegeven aan investeringen, gemiddeld 10 miljoen euro per jaar, dus.

En de stad stopt niet met investeren. Voor de periode 2015-2018 komen daar nog eens 90 miljoen aan geplande investeringen bij. Zonder daarmee budgettair in het rood te gaan. Het budgettair meerjarenplan toont aan dat het budget in evenwicht is tot het einde van de bestuursperiode.

Voor 2016 staan o.a. de volgende belangrijke investeringen op het programma:

 • verkeersplein N47, bijdrage stad Lokeren 950.000 euro (bedrag meerjarenplan)
 • ontwikkeling industriepark E 17/4 – 60 hectaren – in de totaliteit van de meerjarenplanning gebudgetteerd op 15.289.210 euro; in 2016 gebudgetteerd op 6.217.205 euro
 • renovatie 2de gedeelte Markt (tt. Durme en Prosper Thuysbaertlaan): 600.000 euro (bedrag meerjarenplan)
 • fietspad Doorslaardam, 2,5 miljoen euro in 2016 (2,6 miljoen euro meerjarenplan)
 • renovatie Zand/Zelestraat, 1.080.000 euro (voor het meerjarenplan), budget 2016: 300.000 euro
 • riolering en wegenis Karrestraat 1,6 miljoen (totaal meerjarenplan); in 2016: 739.025 euro
 • riolering Daknamse bossen: 2.380.665 in 2016
 • Centrum voor Watertoerisme met jachthaven, Josephine Charlottepark, 220.000 euro parkinfrastructuur (meerjarenplan), 381.000 euro budget 2016 voor aanleg centrum voor watertoerisme
 • 48 assistentiewoningen Polderstraat 7,5 miljoen euro (budget OCMW)
 • aanleg skateterrein 130.000 euro (budget 2018)
 • renovatie Heirbrugmolen 441.789 euro (aankoop gronden, ontwikkeling site, parking, terras en vochtbehandeling)
 • heropbouw site oud-gemeentehuis in Eksaardedorp, met kinderopvang: 900.000 euro (meerjarenplan).

Stadsbestuur is klaar voor de vergrijzing

Stad Lokeren heeft zich behoorlijk ingedekt tegen de stijgende pensioenkosten voor personeel en mandatarissen. In 2006 al lieten de hogere overheden aan de steden en gemeenten weten dat ze maatregelen moesten nemen om de snel stijgende pensioenkosten de baas te blijven. In 2008 richtte Lokeren een ‘pensioenfonds’ op, het zogenaamde Zilverfonds, met 7,03 miljoen euro startkapitaal.

Die pensioenpot is intussen onaangeroerd gebleven en aangegroeid tot om en bij de 10 miljoen euro, genoeg om zonder problemen de stijgende pensioenuitgaven voor stad, OCMW en politie de baas te kunnen.

p.s. Bovenstaande vergelijking van Lokeren met andere steden en gemeenten in de provincie en het Vlaamse Gewest is gesteund op de cijfers uit de Vlaamse Profielschets 2014, een publicatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur.