07/12/2015

Klipsenstraat krijgt grondige make-over

Algemeen nieuws In de kijker

Infrabel, beheerder van de spoorinfrastructuur, gaat aan de Uitbreidingslaan een tunnel voor auto’s en fietsers trekken onder het spoor, waardoor de Uitbreidingslaan met de Pijlstaat wordt verbonden. Zo kan de gevaarlijke spoorovergang aan de Oude Heerweg definitief worden afgesloten. “We hadden daar bij Infrabel al lang op aangedrongen”, zegt schepen Sabine Van Rysselberghe. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om de Klipsenstraat een grondige make-over te geven, en ook breder te maken.

De Klipsenstraat was al geruime tijd aan een grondige renovatie toe. En die komt er. De Klipsenstraat krijgt een nieuwe riolering, nieuw aangelegde grachten voor hemelwater, en een heel nieuw wegdek. Meer nog: de Klipsenstraat wordt verbreed, zodat er opnieuw verkeer in twee richtingen kan doorrijden. Na de heraanleg wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven.

Tunnel

De stad draagt financieel bij aan de aanleg van de tunnel, het stadsaandeel bedraagt een stevige 1.250.000 euro. Door de aanleg van de tunnel hoeft het vele vrachtverkeer van en naar de industriezone ‘Waaslandlaan’ niet meer via de woonstraten Pijlstraat en Oude Heerweg  te rijden, maar krijgt via de rotonde op de Antwerpse Steenweg een rechtstreekse toegang tot de industriezone. Deze belangrijke infrastructurele werken zullen de verkeershinder in de Kopwijk drastisch inperken.

De heraanleg van de Klipsenstraat komt helemaal op rekening van de stad.

De werken starten in het voorjaar van 2016.