07/12/2015

Meer veilige wegen en voetpaden

Algemeen nieuws In de kijker

Het stadsbestuur maakt in 2016 budget vrij voor het asfalteren van wegen en het renoveren van kleinschalige elementen als parkeer- en kasseistroken. Ook voor het (her)aanleggen van voetpaden is er een budget. Met dat budget wordt de renovatie van de voetpaden in onze stad verdergezet, zoals dat al is gebeurd in de Durmelaan en de Brouwerijstraat.

Een hele reeks werken staat op stapel in 2016. De Poststraat krijgt nieuwe voetpaden en parkeerstroken, en het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd. Ook de Knokkestraat krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Breder voetpad aan stadsmuseum

De stad gaat het smalle voetpad tussen de parking op de Grote Kaai en het Stadsmuseum een heel stuk breder maken, en daar de weg opnieuw asfalteren. Ook de Van Duysestraat krijgt nieuwe voetpaden en een nieuwe asfaltlaag.

Belangrijk ten slotte is de nieuwe inrichting van het pleintje vóór de kerk van Heiende. Daar moeten 9 parkeerplaatsen sneuvelen om er een verhoogd en veilig busperron te kunnen aanleggen. De heraanleg van het pleintje zorgt ervoor dat de resterende parkeerplaatsen vlot bereikbaar blijven. En de Gaverstraat krijgt een nieuw voetpad, in functie van de veiligheid van de schoolgaande jeugd daar.