16/01/2016

Waterpeil Moervaart-Durme

Algemeen nieuws In de kijker

Update zaterdagmorgen 16/1, 8:18

Over de hoge waterstanden op de Durme en de Moervaart:

-        Vrijdagavond heeft de aannemer een opstopping weggehaald. Het waterpeil van de Beneden-Durme is daarop iets gezakt, maar onvoldoende om de pompen opnieuw in gang te steken.

-        Mogelijk zijn er nog andere opstoppingen op de Beneden-Durme aanwezig die ervoor zorgen dat het water niet verder kan dalen. Een aannemer gaat deze ochtend opnieuw ter plaatse om verder te werken.

-        Vannacht heeft een aannemer zandzakjes geplaatst op de oever van de Moervaart om Daknam (deelgemeente van Lokeren) te beschermen tegen verdere wateroverlast

-        Het water op de Moervaart en de Boven-Durme is intussen ook iets gezakt doordat er opnieuw meer water via het kanaal Gent-Terneuzen kan afgevoerd worden.

Algemeen:

-        Intussen zijn er ook verhoogde waterpeilen op verschillende bevaarbare waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen:

o   Op de Dender is het vloedregime: daar mogen schepen niet varen. Rond 8u is ook de Oudekaaibrug in Ninove omhoog geplaatst omwille van hoge waterstanden. Het verkeer volgt een omleiding.

o   Op de Boven-Schelde is het eveneens vloedregime: daar krijgen schippers een waarschuwing mee.

o   Op het kanaal Gent-Oostende wordt deze ochtend de keersluis in Beernem gesloten zodat de binnenstad van Brugge beschermd wordt: daardoor is er ook geen scheepvaart mogelijk op het kanaal Gent-Oostende. Ook de Dammepoortsluis in Brugge wordt ingezet om water af te voeren.

o   Ook in Gent staan alle keersluizen dicht om de binnenstad te beschermen tegen wateroverlast

 

Dreigende wateroverlast op de Moervaart en de Durme (bericht van vrijdagavond 15/1, 21 uur)

15 januari 2016 – Op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen zijn de waterpeilen verhoogd. Op de Moervaart en de Durme is ondertussen het alarmpeil bereikt. Dit heeft te maken met de hoge afvoer van verschillende kleinere waterlopen en een plaatselijke opstopping van drijfhout op de Beneden-Durme. Waterwegen en Zeekanaal NV volgt de situatie op de voet.

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen is het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen erg verhoogd. Vooral op de Moervaart en de Durme is de situatie momenteel kritiek. Dit komt door een samenloop van omstandigheden: enerzijds waren de waterstanden op de Beneden-Durme al verhoogd door het getij in combinatie met de hevige wind en zijn er verschillende pompstations die het water van kleinere waterlopen overpompen in de Moervaart en de Durme, anderzijds bevindt er zich in de opwaartse zone van de Beneden-Durme, waar nog onderhoudsbaggerwerken dienen te gebeuren, een opstopping door aangespoeld drijfhout waardoor de afvoer gehinderd wordt en het nieuwe pompstation op de dam tussen de Durme en de Moervaart momenteel geen water kan overpompen van de Moervaart en de Boven-Durme naar de Beneden-Durme. Bovendien kan er momenteel minder dan normaal water afgevoerd worden via het kanaal Gent-Terneuzen door hoogtij.

Momenteel lopen de eerste weilanden onder water in Daknam op linkeroever, dat is de overkant van Daknam-Dorp.

Maatregelen om wateroverlast te voorkomen

Waterwegen en Zeekanaal NV neemt verschillende maatregelen: aan de waterwegbeheerders van de kleinere, onbevaarbare waterlopen wordt gevraagd om de afvoer van deze waterlopen zoveel mogelijk te beperken. Een aannemer is momenteel bezig met het weghalen van de plaatselijke opstopping van drijfhout op de Beneden-Durme zodat het pompstation zo snel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden.

Er wordt deze nacht nog neerslag verwacht. Waterwegen en Zeekanaal NV volgt alles op de voet.