22/02/2016

Vragenlijst voor bevolkingsenquête klaar

Algemeen nieuws In de kijker

KLIK HIER OM DE ENQUETE DIGITAAL IN TE VULLEN

De vragenlijst voor de bevolkingsenquête ‘Leg je ei’ is klaar. Begin maart stopt de postbode die in de bus. Iedere Lokeraar vanaf 16 jaar krijgt een eigen vragenlijst, en kan zijn of haar mening geven over een hele lijst prangende punten en hot items in onze stad. Een unieke kans voor de Lokeraar om zijn/haar stem te laten horen, en de manier waarop Lokeren de volgende jaren wordt bestuurd, te beïnvloeden. De enquête is een zeer belangrijk dialoogmoment tussen bestuur en burger, en moet veel bruikbare beleidsinformatie opleveren. De enquête kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld, en moet binnen zijn tegen Pasen (27 maart).

Aan het opstellen van de vragenlijst is een uitgebreid voortraject voorafgegaan (zie ook verder). Er zijn bij de stad enorm veel ideeën binnengekomen over wat aan het oordeel van de Lokeraars moest worden voorgelegd. Daar moest noodgedwongen een strenge selectie uit worden gemaakt. Informatie die al beschikbaar was - cijfers/gegevens die via andere kanalen in het bezit van de stad zijn gekomen - daar werden uiteraard geen vragen meer over gesteld. Wat al bekend is, moet niet meer worden onderzocht.

Problemen of voorstellen waarin de stad Lokeren geen rechtstreekse beslissingsbevoegdheid heeft, werden ook geweerd uit de vragenlijst. En verder moesten de vragen het brede publiek kunnen aanspreken, op een duidelijke, directe manier. Op diverse plaatsen hebben mensen trouwens de kans om zelf suggesties in te vullen, als ze in de voorgestelde antwoorden hun keuze niet vinden.

Praktisch

  •          Elke Lokeraar vanaf 16 jaar krijgt de vragenlijst begin maart in de bus, en heeft tijd tot 27 maart (Pasen) om die in te vullen.
  •          Invullen kan zowel digitaal (via www.lokeren.be/leg-je-ei) als op papier. Er zijn op veel plaatsen in Lokeren bussen geplaatst waarin je je ingevulde enquêteformulier kunt deponeren. Er staat een lijst van locaties op het enquêteformulier.
  •          Elk enquêteformulier heeft in de rechterbovenhoek een unieke code, die moet worden vermeld als de enquête digitaal wordt ingevuld.
  •          Wie vragen heeft over de enquête of hulp wil bij het invullen, kan mailen naar leg_je_ei@profacts.eu of bellen naar het gratis nummer 0479 10 10 14 (vanaf 1 maart). Je komt terecht bij Profacts, het bureau waar de stad mee samenwerkt.

Voortraject

Er is enorm veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de vragenlijst. De stad is bij een reeks externe en interne groepen gaan aankloppen om te horen wat er leeft in Lokeren, wat de prangende kwesties zijn in onze stad, en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de burger. Dat zijn naast het stadsbestuur zelf (college en gemeenteraad) en het stadspersoneel en -diensten, ook de adviesraden, en zelfs de individuele Lokeraar. Met een groep Lokerse jongeren tussen 16 en 25 jaar werd een chatsessie gehouden. Een tweede chatsessie werd opgezet met een groep Lokeraars tussen 25 en 40 jaar. Een groep Lokeraars tussen 41 en 65 jaar, en een tweede groep met mensen boven de 65 jaar, werden samengebracht voor een groepsgesprek. De stad is ook gaan samenzitten voor een open gesprek met mensen uit de allochtone gemeenschap, en met mensen uit de Lokerse ondernemerswereld.

Al die input is uitgemond in een uitgebreide vragenlijst, die zoveel mogelijk ‘hot topics’ in Lokeren bevat. En die waardevolle informatie oplevert voor het beleid om te evalueren en bij te sturen waar nodig.

De enquête gaat gepaard met een intensieve communicatiecampagne, die wordt aangehouden zolang het project loopt. Om de hele operatie te begeleiden doet de stad beroep op communicatiebureau CIBE uit Gent, aangesteld na een uitgebreide aanbesteding. CIBE begeleidde zeventien jaar geleden ook al de enquête, en maakte daar binnen de communicatiesector school mee. CIBE heeft marketing- en onderzoeksbureau PROFACTS onder de arm genomen voor het voorbereiden, afnemen en verwerken van de enquête.