20/06/2016

Vlinder(pad)project voor Lokeren

Algemeen nieuws In de kijker

De hoogzomer breekt aan en dat is elk jaar opnieuw het feest van de verwondering wanneer we op een onverwachts moment een vlinder voorbij zien vliegen.

In tegenstelling tot de bloemenweelde in sommige tuinen, waar we enkele soorten soms uitbundig aantreffen, staat het natuurlijk biotoop voor veel andere vlindersoorten onder druk.  Hierdoor komen die beperkter en enkel nog geïsoleerd voor in kleinere gebieden met een nog hoge natuurkwaliteit. De soortenrijkdom aan vlinders spreekt voor zich als voorbeeld wanneer we de term biodiversiteit willen begrijpen.

Om even de aandacht terug naar de juweeltjes onder de insecten te brengen pakt Lokeren uit met een heus vlinderpad doorheen de struwelen van het Everslaarbos. Het pad start ter hoogte van de speelweide langs het fiets- en wandelpad centraal in het bos.

De actie legt de nadruk op de educatieve invalshoek en zal deze zomer bestaan uit enkele begeleide rondleidingen voor scholen (juni) langs het vlinderpad en de plaatsing van een vlinderinfobord in het Everslaarbos. Om de actie te verbreden zal ook een vlinderfolder (downloadbaar) en een  vlinderspel ter beschikking komen voor scholen en jeugdbewegingen. De vlinderfolder is een tool voor leerkrachten om een vlinderles of vlinderexcursie in korte tijd te kunnen voorbereiden.

Downloads

Vlinderpadfolder

Spelkaarten en reglement vlinderspel

Spelbord vlinderspel