27/07/2016

Nieuwe gratis parking

Algemeen nieuws In de kijker

Lokeren mag zich verheugen in een nieuwe gratis parking. De stad heeft op het terrein van de vroeger school Windekind aan de H.-Hartlaan een gratis parking voor een zestigtal auto’s aangelegd. “Een belangrijke nieuwe schakel in onze ring van gratis parkeerplaatsen aan de rand van de stadskern”, zeggen burgemeester Filip Anthuenis en schepen voor mobiliteit Sabine Van Rysselberghe.

De omgeving van de H.-Hartlaan kent een zeer grote parkeerdruk omwille van de dichte bebouwing en de nabijgelegen school. Die parkeerdruk zal nog toenemen, nu de grindparking op de Oude Vismijn niet langer bruikbaar is wegens een bouwproject daar. De stad heeft als compensatie gezorgd voor een nieuwe publieke parking binnen dit stadsdeel, voor ongeveer zestig wagens. De 1ste fase van die parking is afgewerkt.

De toegang tot de parking blijft op dezelfde plaats als de vroegere toegang tot de school.

In het najaar (vermoedelijk september) zal de ontsluiting naar de Pieter Tackstraat gemaakt worden. In eerste instantie zal dat een voetgangersweg worden. In een latere fase wordt het de uitrit van de parking.

Opbouw parking

De weg werd aangelegd met gewone klinkers. De parkeerplaatsen werden aangelegd met waterdoorlatende klinkers. Onder de weg ligt een gescheiden rioleringsstelsel (afvalwater en regenwater worden apart afgevoerd).

De aansluiting van de riolering gaat via de H.-Hartlaan, door middel van een ‘vertragende’ afvoer, zodat er voldoende infiltratie is op het terrein zelf.

Begin augustus wordt de openbare verlichting geplaatst en in dienst genomen. Belangrijk voor het veiligheidsgevoel van de mensen: de parking zal verlicht zijn tijdens de Lokerse feesten.

Ingebruikname

Vanaf vandaag kan de parking kosteloos gebruikt worden.

Uitvoering

  •          Ontwerper:               Stad Lokeren
  •          Aannemer:                Hertsens wegenwerken, Oeverkant 38, Burcht
  •          Kostprijs:                   238.353,23 euro