02/08/2016

Digitale bouwaanvraag

Algemeen nieuws In de kijker

Vanaf 1 juni 2016 kan u bij de stad Lokeren een stedenbouwkundige vergunning ook digitaal aanvragen. Hiermee wordt het papierverbruik beperkt, maar er zijn nog andere voordelen :

  •          De aanvraag kan op elk moment van de dag ingediend worden;
  •          Voor het indienen van een dossier moet de aanvrager niet meer naar het stadhuis; 
  •          De aanvrager kan zijn dossier online opvolgen;
  •          De aanvraag dient niet meer in veelvoud te worden ingediend;
  •          De invoering van de gegevens gebeurt eenvoudig en snel via de elektronische identiteitskaart;
  •          Bezwaren kunnen gedurende het openbaar onderzoek eveneens digitaal ingediend worden.

De digitale bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket 'toe' op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Alles gebeurt digitaal. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. De aanvrager wordt per mail op de hoogte gebracht van elke ontwikkeling in zijn dossier.

Wat kan je digitaal aanvragen?

Je kan op het omgevingsloket terecht voor volgende aanvragen:

  • melding
  • stedenbouwkundige vergunning (eenvoudige en uitgebreide dossiersamenstelling)

Andere procedures (zoals beroepen, verkavelingsvergunningen, attesten, …) kunnen momenteel nog niet via het omgevingsloket ingediend of behandeld worden.

Waar kan je een digitale bouwaanvraag indienen?

Ga naar : www. omgevingsloket.be

Via dit omgevingsloket word je door middel van een wizard door de procedure geloodst. Dit gaat van het invullen van persoonlijke gegevens tot het uploaden van foto’s en de plannen.

Voor de aanvraag gelden bepaalde richtlijnen en technische normen (bestanden in pdf, specifiek toegelaten papierformaten, verplichte dossiersamenstelling, …).

Wie kan het dossier raadplegen?

De gegevens worden opgenomen in het digitale uitwisselingsplatform. Ze kunnen worden geraadpleegd door de betrokkene, zijn architect, de gemeente, de provincie, de adviserende instanties en het departement ruimtelijke ordening.

Verdere verloop voor de aanvrager

De status van het dossier kan steeds online worden opgevolgd door in te loggen met een elektronische identiteitskaart of een federale id-token. De uiteindelijke beslissing wordt als pdf-document verzonden via e-mail naar de betrokkenen. Na de beslissing kan informatie die ook bruikbaar is voor andere instanties worden uitgewisseld.

Digitale aanvraag is niet verplicht

Voor de duidelijkheid geven we u graag nog mee dat het digitaal indienen van een bouwdossier (nog) niet verplicht is. Je hebt nog steeds de keuze tussen een papieren of een digitale bouwaanvraag.

 

Alle informatie over de digitale bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be. Je vindt er ook een handig overzicht met veel gestelde vragen (FAQ).