19/09/2016

Burgemeester en schepenen komen bij u op bezoek

Algemeen nieuws In de kijker

Stadsbestuur trekt de wijken in om de resultaten van de enquête Leg je Ei voor te stellen

De eerste resultaten van de enorm succesvolle bevolkingsenquête ‘Leg je Ei’ zijn in juni bekendgemaakt. De conclusies gaan de volgende maanden en jaren hun invloed op het beleid laten gelden. Want de Lokeraar heeft gesproken, en het stadsbestuur luistert. In oktober trekken burgemeester en schepenen de deelgemeenten en wijken in, om de resultaten van de enquête en de acties die de stad eraan verbindt, nog beter uit te leggen. En natuurlijk ook om naar de bezorgdheden van de burgers te luisteren.

Waar en wanneer?

 

Deelgemeente en wijk

Zaal

Datum/uur

Heirbrug+ Gentse Steenweg

Parochiale feestzaal Heirbrug

maandag 3 oktober om 19.30 uur

Eksaarde + Doorslaar

Stedelijke Basisschool Eksaarde

dinsdag 4 oktober om 19.30 uur

Spoele + Everslaar

Stedelijke Basisschool Spoele

 

maandag 10 oktober om 19.30 uur

Daknam + Oude Brug/Rozen + Bergendries/Kopkapel

Parochiezaal Dacknamdak

 

maandag 17 oktober om 19.30 uur

Centrum + Centrum-Zuid

CC Lokeren (Torenzaal)

dinsdag 18 oktober om 19.30 uur

Oudenbos + Lammeken + Staakte

Stedelijke basisschool Staakte

 

dinsdag 25 oktober om 19.30 uur

 

Programma

  •          Voorstelling resultaten enquête ‘Leg je Ei’, toegespitst op de deelgemeenten/wijk
  •          Acties, plannen en projecten voor de deelgemeente/wijk
  •          Vragen en dialoog
  •          Verder praten bij een drankje.

Gratis. Alle Lokeraars van harte welkom, ook als ze niet in de wijk wonen.