10/11/2016

Werken Daknam: update

Algemeen nieuws In de kijker

Omdat er na de kerstvakantie grote werken gepland zijn in Sinaai en deze ook ernstige hinder in de regio zullen veroorzaken, is de aannemer in Daknam alvast gestart met de rioleringswerken in de Pontweg.   Hierdoor zullen alle rioleringswerken in de Pontweg, op de werken thv restaurant Tybeert na, vóór de kerstvakantie afgewerkt zijn en zal de hinder vanaf januari 2017 opmerkelijk minderen.  

Wij hebben, samen met u, begin deze week moeten vaststellen dat hierdoor heel wat onduidelijkheid omtrent de bereikbaarheid, en dus terechte onrust, is ontstaan. 

Samen met de aannemer en het studiebureau, maar ook de technische dienst van Sint-Niklaas, is bekeken om de bereikbaarheid, gedurende deze werken, zoveel als mogelijk te optimaliseren.

Hieronder een overzicht:

-          In Middendam is alle riolering geplaatst.  De aannemer start nu met de funderingswerken waardoor de weg tijdens de werkuren niet toegankelijk zal zijn.  Buiten de werkuren en in het weekend is de straat voor plaatselijk verkeer echter wel toegankelijk. Vóór de eigenlijk aanleg van het wegdek zullen nog bewonersbrieven verdeeld worden.

-          Werken in de Pontweg vanaf Eikelstraat richting Sinaai.  Hierdoor is de Pontweg onderbroken voor doorgaand verkeer.  Men kan omrijden via Eikelstraat – Heirstraat (Sinaai) – Leestraat (Sinaai).  Door de stad Sint-Niklaas zijn er ook werken lopende aan de Leebrug.  Deze werken situeren zich echter enkel aan de Leebeek: de verbinding Leestraat – Heirstraat blijft mogelijk voor plaatselijk verkeer.  Maandag ll. was hier een probleem, maar de stad Sint-Niklaas zal er in de toekomst op toezien dat deze beweging steeds mogelijk is.

De onderbreking van de Pontweg tussen Eikelstraat en Reinaertdreef zijn zeer beperkt wat tijdsduur betreft.  Uiteraard spelen de weersomstandigheden een belangrijke rol, maar gepland wordt om het kruispunt Reinaertdreef x Pontweg terug vrij te hebben op 21/11.  Via een steenslagverharding zal hier dan (zeker buiten de werkuren) passage mogelijk zijn.

-          In de Heirlandstraat legt men verder riolering tot de Braambessenstraat.  Vervolgens zal men in dit stuk ook de fundering aanleggen.  Doorrijden is hierdoor niet mogelijk tijdens de werkuren, buiten de werkuren zullen bewoners (over de steenslag) ook hier hun woning kunnen bereiken.

-         In het korte stukjePontweg t.h.v. aansluiting Heirlandstraat is de riolering volledig aangelegd, de aannemer voorziet hier in de loop van volgende week een degelijke steenslagfundering zodat plaatselijk verkeer ook hier vlot kan passeren (ook tijdens de werkuren).

Hoewel we met deze maatregelen trachten de bereikbaarheid en de leefbaarheid tijdens de werken te verbeteren, willen we de bewoners er attent op maken steeds voorzichtig te blijven: de aannemer moet instaan voor het onderhoud van de steenslagfunderingen zodat deze vlot berijdbaar zijn, maar we willen toch vragen hier uw snelheid aan te passen en rekening te houden met het vele werfverkeer (vrachtwagens, kranen, enz…) die in de buurt rondrijden. 

Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn, u hebt vragen of problemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de technische dienst.  Wij trachten u zo snel mogelijk te helpen.