21/11/2016

Erkenning overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016

Algemeen nieuws In de kijker

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 is de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen erkend als algemene ramp. De erkenning is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016. Dit betekent dat vanaf heden de getroffenen hun dossier voor het bekomen van een financiële tussenkomst bij het Vlaams Rampenfonds kunnen indienen tot en met 31 januari 2017.
 
Alle burgers welke die zich al hebben geregistreerd bij de dienst noodplanning van de stad zullen een schrijven ontvangen met een gebruikershandleiding. Burgers die zich nog niet hebben geregistreerd kunnen eveneens nog een aangifte realiseren.
Vooraleer over te gaan tot de opmaak van uw dossier dient u steeds eerst uw verzekeringsmaatschappij te contacteren om te informeren of de schade die u geleden heeft terugbetaald wordt via de verzekering! Indien zij hierin volledig tussengekomen zijn heeft het geen zin dat u nog een dossier indient bij het Vlaams Rampenfonds (ook de franchise van de verzekering wordt door het Vlaams Rampenfonds niet terugbetaald). Elke ‘geteisterde’, die een financiële tussenkomst van het Rampenfonds wenst, dient dit te doen door middel van aangifteformulieren, welke u kunt downloaden via de website van de Vlaamse Overheid (https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds), aanvragen via de dienst noodplanning van de stad Lokeren via mail noodplanning@lokeren.be of afhalen aan de balie van het stadhuis. Ook een gebruikershandleiding vindt u daar terug. Het volledige dossier moet opgemaakt worden in twee exemplaren, alsook de documenten die moeten toegevoegd worden.
Deze moeten dan bij voorkeur aangetekend verstuurd worden naar volgend adres:
Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 bus 48
1000 Brussel
 
Indien u nog bijkomende vragen of hulp nodig heeft, kunt u steeds terecht via mail: noodplanning@lokeren.be of telefonisch een afspraak maken: 09/340.95.14 (Nancy De Block) - 09/340.95.17 (Luc Claus).