03/07/2017

Lokeren wil horeca een boost geven

Algemeen nieuws In de kijker

Horeca is voor een stad van levensbelang. “Daar zijn we in Lokeren vast van overtuigd”, zegt Peter De Witte, schepen voor lokale economie. Het stadsbestuur heeft samen met Horeca Waasland de Gentse Arteveldehogeschool opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de horeca in Lokeren. Dat resulteerde in de aanzet voor een horecabeleidsplan. “Onze Lokerse horeca heeft zeer veel troeven”, benadrukt de schepen. “Alleen moet er meer overleg en communicatie komen, en meer variatie in het horeca-aanbod.”

Vijf laatstejaars van de richting bachelor in het bedrijfsmanagement hebben de studie uitgevoerd. De stad betaalde de factuur, Horeca Waasland zorgde voor de begeleiding. De onderzoekers hebben 48 Lokerse horecazaken geënquêteerd, bijna 400 enquêtes bij de Lokerse bevolking afgenomen, en diverse diepte-interviews gedaan met belangrijke actoren in de sector.

Het uitgebreide rapport toont aan dat de Lokerse horeca levenskrachtig is. “De vakbekwaamheid en werkkracht van onze horecamensen staat buiten kijf”, zegt de schepen. “Positief is ook de ware terrasjescultuur die heerst in onze stad. Daar heeft de stad met de renovatie van de Markt bijvoorbeeld, sterk aan meegewerkt. Maar stad en horeca gaan nog meer de handen in elkaar slaan om de vele troeven van onze stad uit te spelen. Het onderzoek toont aan dat er meer overleg nodig is tussen stadsbestuur en horeca, en tussen de horecamensen onderling. We moeten beter communiceren, onze horeca meer en beter in de markt zetten. Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is ook dat de horeca meer moet specialiseren, een eigen identiteit uitstralen en zo een eigen publiek opbouwen. Meer variatie in het horeca-aanbod is een grote troef.”

Actie!

Het onderzoek stelt een hele resem actiepunten voor. De belangrijkste zijn de volgende.

  •          De stad moet startende ondernemers beter informeren over de wet- en regelgeving. De dienst lokale economie van de stad is nu al het aanspreekpunt voor iedereen die een zaak begint. En de stad heeft een startersbrochure. “Misschien moeten we die wat meer in de verf zetten”, zegt de schepen.
  •          Ook rond de parkeermogelijkheden in het stadscentrum is er betere communicatie nodig, plus een betere signalering van de gratis parkings aan de rand van het centrum. En naar de handelaars toe: een beter communicatie over de regelgeving voor lossen en laden van goederen.
  •          De leegstand in Lokeren is een probleem waar veel mensen zich aan storen. Dat bleek ook uit de algemene bevolkingsenquête ‘Leg je Ei’, die de stad vorig jaar organiseerde.
  •          Uit het onderzoek blijkt ook hoe belangrijk evenementen zijn voor de lokale horeca. De onderzoekers pleiten ervoor dat de stad meer evenementen zou organiseren samen met de horeca, en dat de horeca meer zou betrokken worden bij de organisatie van evenementen.
  •          Toerisme nog beter promoten, daar heeft ook de horeca profijt van. De onderzoekers stellen voor om daarvoor bijvoorbeeld Tripadvisor te gebruiken.
  •          Voor een betere communicatie over de horeca, tussen de horeca en het stadsbestuur, en tussen de horecamensen onderling, raden de studenten aan om een digitaal platform op te starten, met een database waarin alle horeca is opgenomen. Dat kan ook als basis dienen voor diverse promoacties, zoals een gemeenschappelijke klantenkaart en digitale cadeaucheques. En voor het uitreiken van horeca-awards bijvoorbeeld, een manier om de diversiteit in de stad te bevorderen en de horeca in de kijker te zetten. “Daar zijn we al mee bezig”, geeft de economieschepen aan. “Binnenkort gaan we zo’n krachtig digitaal platform vanuit de stad lanceren.”
  •          De Arteveldestudenten lanceren ten slotte ook nog het idee van een ‘horecacoach’, die de draaischijf moet vormen tussen het stadsbestuur, de stadsdiensten, de horecazaken en hun klanten. “We hebben een dienst lokale economie, die al heel veel werk verzet”, werpt de schepen op. “Of een horecacoach in onze stad veel meerwaarde kan bieden, valt nog te bezien. We hebben in elk geval al beslist om onze dienst lokale economie met een extra personeelslid te versterken.”