02/08/2017: Kruispunt Rechtstraat-Bautschoot-Dam wordt-veiliger

a31.jpg

Het stadsbestuur heeft onlangs in samenspraak met het Sint-Teresiacollege de verkeersproblemen op het kruispunt Dam-Eksaarde-Dorp-Bautschoot-Rechtstraat opnieuw geanalyseerd.

De straten en de kruispunten zijn te smal om fietspaden aan te leggen, maar om de fietsers te stimuleren om op de rijbaan en niet op de voetpaden te fietsen, zullen er op het kruispunt fietssuggestiestroken (in oker) worden aangebracht. (zie plannetje)

Ter hoogte van het kruispunt Bautschoot – Rechtstraat laten we de fietsers niet meer in de vernauwing rijden, maar trekken we de fietssuggestiestrook rechtdoor.  Op die manier worden fietsers die weg van de school rijden sneller uit de stroom auto’s gehaald.

Hierdoor dienen er aan de beton op het kruispunt een aantal herstellingswerken te gebeuren.

Deze werken zullen uitgevoerd worden in de 4de week van augustus, vóór de start van het nieuwe schooljaar.

Om de verkeersveiligheid voor de voetgangers te verhogen, zal het zebrapad in de Bautschoot ook verlegd worden in die zin dat het meer zichtbaar wordt voor de autobestuurders, die de Bautschoot inrijden.

Daarnaast wordt er in overleg met het Sint-Teresiacollege gekeken naar een andere parkeerplaats voor de schoolbus, zodat de zichtbaarheid op het kruispunt Dam-Eksaarde-Dorp zal verbeteren.

Wij hopen dat al deze maatregelen bijdragen tot een meer verkeersveilige situatie op het kruispunt Dam-Eksaarde-Dorp-Rechtstraat-Bautschoot.

De herstellingswerken aan de beton zullen enige hinder met zich meebrengen, maar we doen ons best om de hinder tot een minimum te beperken.

Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u steeds contact opnemen met de dienst openbare werken, telefonisch via het nummer 09/340.94.50 of per mail naar technischedienst@lokeren.be.

Deel dit artikel:

Klik hier om in te schrijven op de nieuwsbrief van stad Lokeren. U blijft dan steeds op de hoogte van het laatste nieuws uit Lokeren.