30/08/2017

Verbod thuisslachtingen

Algemeen nieuws In de kijker

Bij besluit van de Burgemeester 2017/146 werd beslist dat

Er een algemeen verbod uitgevaardigd wordt voor particuliere thuisslachtingen waarvoor een slachtaangifte is vereist, op het grondgebied van de stad Lokeren en dit van 31 augustus tot en met 3 september 2017.

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan alle betrokken stadsdiensten.