08/09/2017

Bodemsaneringswerken voormalige gasfabriek aan de Pompiersstraat

Algemeen nieuws In de kijker

De Stad Lokeren en de OVAM gaan vanaf medio september 2017 van start met de sanering van de voormalige gassite aan de Pompiersstraat (fase 2). De bodemsaneringswerken worden in twee fasen uitgevoerd. Vanaf juli 2016 tot december 2016 zijn de saneringswerken ter hoogte van het VTI uitgevoerd (fase 1) (zie foto). Voor fase 2 van de werken treedt de OVAM op als huissaneerder waarbij de OVAM en de stad Lokeren de handen in elkaar slaan. 

Op de site was vroeger (2de helft 19de - 1ste helft 20ste eeuw) een gasfabriek met 3 bovengrondse gashouders gevestigd. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanides vrij. Deze afvalstoffen veroorzaakten een grond- en grondwaterverontreiniging.

De bodemverontreiniging wordt gesaneerd door middel van een ontgraving, waarbij de verontreinigde zones over de site afgegraven worden. Het grondwater wordt met behulp van een tijdelijke bemalingsinstallatie plaatselijk verlaagd. Het onttrokken grondwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd. De ontgraven grond wordt tijdelijk ter plaatse gestockeerd om op basis van bijkomende analyses de gepaste verwerkingsmethode te bepalen. Dankzij deze bodemsaneringswerken neemt de OVAM de aanwezige risico’s weg en zorgt ze voor een leefbare, gezonde buurt.

De graafwerken in de saneringszone vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. In de saneringszone moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Omdat bij een verontreiniging van cyanides en aromaten plaatselijk schadelijke gassen kunnen vrijkomen, is het niet uit te sluiten dat de arbeiders eveneens op bepaalde locaties binnen de saneringswerf gasmaskers zullen moeten dragen. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er evenwel geen gevaar. Er worden geen risico's verwacht buiten de werfzone.

Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering heel nauwgezet op. Hij voert zowel binnen als buiten de werfzone luchtmetingen uit.

De aannemer richt de werf medio september in en voorziet het hele terrein van hekken. De sanering duurt ongeveer 3 maanden. Tijdens de werken is het terrein niet toegankelijk voor derden.

De aannemer stelt in nauw overleg met de politie en de brandweer een verkeerscirculatieplan op. Hierdoor beperken we de verkeershinder tot het noodzakelijk minimum. De Pompiersstraat zal tijdens de werken volledig zijn afgesloten. De brandweer zal uiteraard wel nog kunnen uitrukken. Aan- en afvoer van materiaal is tijdens de gangbare werkuren (7u–18u) helaas onvermijdelijk. Het voetpad langs de site is niet toegankelijk. 

Lees meer